Все цветы на букву л с
robotyga.ru

Все цветы на букву л с


Все цветы на букву л с

Все цветы на букву л с

Все цветы на букву л с

1 2 PŘEDAZBUKOVÉ OBDOBÍ 2.1 Podrobný popis práce s metodou TPR a její konkrétní aplikace na ruský jazyk Metodický list 1 (úvodní hodina) Na první hodinu nebudete potřebovat žádné speciální pomůcky. Postačí pouze vybavení třídy a pomůcky, které ve třídě naleznete. Nejvíce budete využívat ruce a vlastní pohyby. Celá první hodina je založena na deseti příkazech, které se budou neustále opakovat v nových spojeních. Připravte studenty na novou metodu TPR tak, že jim řeknete, co to vlastně TPR znamená a jak metoda funguje. James Asher doporučuje zahájit výuku neformální úvodní větou, která zní: Studenti, chystáte se naučit nový jazyk velice příjemnou a zábavnou cestou. Já řeknu frázi nebo slovní spojení v novém jazyce, tuto činnost Vám předvedu a vy potom uděláte přesně to stejné. Nesnažte se mluvit. Nesnažte se překládat. Jednoduše poslouchejte, co říkám a dělejte, co dělám já. Žádná práce není zapotřebí. Poslouchejte a věřte svému tělu. 1 Přečtěte svým studentům 10 následujících příkazů. Řekněte jim, že všechny zmíněné příkazy v ruském jazyce budou na konci hodiny s přehledem ovládat. Uvidíte, že žádný ze studentů Vám nebude věřit, ale všichni se na konci hodiny stejně sami přesvědčí. Příkazy přečtěte tak rychle, jak jen to půjde. 1. ВСТАНЬТЕ! 6. ПРЫГНИТЕ! 2. САДИТЕСЬ! 7. ПОКAЖИТЕ ДВЕРЬ! 3. ИДИТЕ! 8. ПОКАЖИТЕ СТУЛ! 4. ПРЫГНИТЕ! 9. ПРИКОСНИТЕСЬ К СТОЛУ! 5. ОСТАНОВИТЕСЬ! 10. ПРИКОСНИТЕСЬ К СТОЛУ!

2 Připravte si třídu, tak aby jste v ní měli dostatek místa a všichni studenti na vás viděli. Nejlépe uděláte, když doprostřed místnosti postavíte židle do půlkruhu, tak aby na Vás bylo dobře vidět a také, aby se studenti mohli ve třídě volně pohybovat a bez omezení vyplňovat Vaše příkazy. Vyberte si 3 žáky, kteří Vám budou s předváděním příkazů pomáhat. Připravte si 4 židle. Jedna z nich bude pro Vás a zbylé budou sloužit pro Vámi zvolené žáky k předvádění činností. Řekněte studentům, aby přišli k vám dopředu místnosti a pouze poslouchali a sledovali, co budete dělat. Pokud vybraní žáci nestojí před třídou samostatně, tak jim spolupráce s Vámi jistě nebude vadit. Rozmístěte židle do řady a sami se posaďte na prostřední židli a 3 žáci si sednou kolem Vás. Zadejte níže uvedené příkazy a zároveň je předveďte. Naznačte vybraným žákům, aby je po Vás opakovali. Výrazy čtěte po sloupcích. САДИТЕСЬ. САДИТЕСЬ. САДИТЕСЬ. ВСТАНЬТЕ. ПРЫГНИТЕ. ВСТАНЬТЕ. САДИТЕСЬ. ИДИТЕ. ПРЫГНИТЕ. ВСТАНЬТЕ. ОСТАНОВИТЕСЬ. ИДИТЕ. ИДИТЕ. САДИТЕСЬ. ОСТАНОВИТЕСЬ. ОСТАНОВИТЕСЬ. ПРЫГНИТЕ. САДИТЕСЬ. Opakujte příkazy do té doby, než všichni žáci budou na Vaše příkazy správně reagovat. Nyní můžete vybrat jednoho žáka ze skupiny a zadat mu stejné příkazy. Všimněte si, že při individuálním oslovování žáků používáme jednotné číslo. ВСТАНЬ. ИДИ. САДИСЬ. САДИСЬ. ОСТАНОВИСЬ. ПРЫГНИ. Pokud si žák není jistý, co má dělat, vždy předvádějte příkaz s ním. Při používání metody TPR nesmíme zapomínat, že žákovi musíme maximálně v jeho odpovědích na Váš pokyn pomáhat. Pokud mu nepomůžete a necháte ho tápat, nebude chtít samotně reagovat na pokyny. Opakuji, metoda TPR je metoda, která nenásilnou a nestresovou formou učí žáka cizímu jazyku.

3 Slovesa: ПОКАЗАТЬ, ПРИКОСНУТЬСЯ 1 Podstatná jména: ДВЕРЬ, ОКНО, СТУЛ, СТОЛ Předveďte studentům následující věty. Věty obsahují novou slovní zásobu. Slova ve větách můžete libovolně měnit a kombinovat s jinými slovy, které se studenti již naučili. U slova стол a стул dbejte na výslovnost. Žáci musí slyšet jejich rozdíl, aby byli schopní správně vyplnit příkaz. ПОКАЖИТЕ ДВЕРИ (Vy i studenti ukážete na dveře. Ukazujte jedním prstem, tak aby bylo jasné, že jde o ukazování a ne dotýkání). ПОКАЖИТЕ СТУЛ (Vy i studenti ukážete na židli). ПОКАЖИТЕ СТОЛ (Vy i studenti ukážete na dveře). ПОКАЖИТЕ ОКНО (Vy i studenti ukážete na okno). ИДИТЕ К ОКНУ (Vy i studenti půjdete k oknu). ИДИТЕ К ДВЕРЯМ (Vy i studenti půjdete ke dveřím). ПРИКОСНИТЕСЬ К ДВЕРЯМ (Vy i studenti se dotknete dveří). ПРИКОСНИТЕСЬ К СТУЛУ. (Vy i studenti se dotknete židle). Fráze můžete různě kombinovat. Jak budete metodu TPR používat, uvidíte, že postupně se z Vás stanou odborníci přes nejrůznější kombinace slov a slovních spojení. Výrazy čtěte po sloupcích. ИДИТЕ К ДВЕРЯМ. ПРИКОСНИТЕСЬ К СТОЛУ. ИДИТЕ К СТОЛУ. САДИТЕСЬ. ПРИКОСНИТЕСЬ К ОКНУ. ПРЫГНИТЕ К СТОЛУ. ПРЫГНИТЕ. ИДИТЕ К ОКНУ. САДИТЕСЬ. ПРИКОСНИТЕСЬ К ДВЕРИ. ВСТАНЬТЕ. ПРИГНИТЕ К ОКНУ. ПРЫГНИТЕ К СТУЛУ. ИДИТЕ К ДВЕРЯМ. ПОКАЖИТЕ ДВЕРИ. ПРЫГНИТЕ К СТУЛУ. 1 Sloveso прикоснуться а дотронуться jsou synonyma. V naší práci používame pouze jeden výraz - прикоснуться a to z toho důvodu, abychom žáky v počáteční etapě výuky ruského jazyka nezatěžovali více významovými slovy, která by je pletla. Sloveso дотронуьтся můžete zařadit kdykoliv v pozdějších etapách výuky.

4 V další části hodiny si vyberte jednoho studenta z publika. Zadejte mu následující příkazy a zároveň ho oslovte jménem (pokud možno, tak v ruštině). Pokud ale, vzhledem k velkému počtů žáků, jména všech studentů neznáte, pouze na něj ukažte rukou. Vždy při ukazování používejte celou dlaň. Zejména u starších studentů by mohlo ukazování prstem vyvolat nevoli. ЯКУБ, ПОКАЖИ ДВЕРЬ. ЯКУБ, ПОКАЖИ СТУЛ И ИДИ К ДВЕРИ. ЯКУБ, САДИСЬ, ВСТАНЬ, ИДИ К ОКНУ И ПРИКОСНИСЬ К ОКНУ. Vyberte jiného studenta. Místo konkrétního jména studenta budeme v naší práci používat velká latinská písmena A,B,C,D,E,F. Na svých hodinách již budete používat jména studentů, která budou ve Vaší třídě. Pokud ve třídě není velké množství žáků, můžete vyzkoušet každého individuálně, ale ne více jak 4, aby se mohlo pokračovat v učení nové slovní zásoby. [A], САДИСЬ. [А[, ИДИ К СТОЛУ И ПРИКОСНИСЬ К СТОЛУ. [А], ПОКАЖИ ДВЕРЬ И ПРЫГНИ К ОКНУ. [B], ИДИ К ДВЕРИ. [B], ПРЫГНИ К СТОЛУ И ИДИ К ОКНУ. [B], САДИСЬ, ВСТАНЬ И ПОКАЖИ ОКНО. [C], ПРИКОСНИСЬ К ОКНУ. [C], ПРИКОСНИСЬ К СТУЛУ И ПРЫГНИ К СТОЛУ. [C], ПРЫГНИ К ДВЕРИ И СЯДЬ НА ОКНО. Hromadné procvičování příkazů. Nejrychlejší způsob, jak se ujistit, že všichni žáci rozumí, je zadávat příkazy a nechat předvádět všechny studenty dohromady. V této fázi již učitel nemusí příkazy předvádět, ale naopak již studenty, při vyplňování jeho příkazů, pouze sleduje a kontroluje správně provedení. Zadávejte příkazy v rychlém tempu. Čtěte po sloupcích. ИДИТЕ К ДВЕРЯМ. СЯДЬТЕ НА ОКНО. ПРЫГНИТЕ К ОКНУ. ПРИКОСНИТЕСЬ К СТУЛУ. ПОКАЖИТЕ ДВЕРЬ. ПОКАЖИТЕ СТУЛ. ПРЫГНИТЕ К ОКНУ. СЯДЬТЕ НА СТУЛ.

5 Pokud jste si jisti, že všichni studenti rozumí zadaným příkazům, přejděte k další fázi, která i nadále spočívá v kombinování již známé slovní zásoby, kdy nenásilnou formou studenty seznámíte se dvěma nebo třemi novými slovy (nejlépe předměty). Stále vycházíme jen z vybavení třídy, zatím nepoužívejte žádnou slovní zásobu předmětů, na které by jste nemohli vе třídě ukázat. Nikdy by jste neměli začínat s novou slovní zásobou pokud si nejste jisti, že všichni studenti látku ovládají. Podstatná jména: ПОЛ, СТЕНА, ДОСКА Vyberte jednoho studenta a zadejte mu následující příkazy. ИДИ К ОКНУ. ИДИ К ДВЕРЯМ И ПРИКОСНИСЬ К ДОСКЕ. Pokud student na nový příkaz nereaguje, příkaz zopakujte a zároveň předveďte. ИДИ К ОКНУ И ПРИКОСНИСЬ К ДОСКЕ (jděte k oknu a potom se dotkněte tabule). Další student předvede následující příkazy. ПРЫГНИ К СТУЛУ ПРЫГНИ К СТОЛУ, ПРИКОСНИСЬ К ПОЛУ И СТЕНЕ. Pokud student zase na nový příkaz nereaguje, příkaz zopakujte a zároveň se dotkněte země. Pokud se stane, že některý z žáků ve vyplňování příkazů chybuje, příkaz vždy zopakujte a zároveň předveďte. Tímto způsobem zamezíte nesprávnému osvojení výrazu nebo slovního spojení. Nová slovíčka ve větách neslouží k tomu, aby jste žáky pletly nebo je testovali, ale očekává se od nich kladná reakce na nový výraz. Důležité je, aby studenti získali flexibilitu v porozumění jazyku při různých větných kombinacích. Individuální procvičování. Výrazy čtěte po sloupcích. [A], САДИСЬ. [B], ИДИ. ВСТАНЬ. ОСТАНОВИСЬ. ИДИ К ОКНУ. СЯДЬ НА ПОЛ. ПРИКОСНИСЬ К СТЕНЕ. ПРИКОСНИСЬ К ПОЛУ. ИДИ К ДОСКЕ. ПРЫГНИ К ДОСКЕ. ВСТАНЬ. САДИСЬ. ТРОНЬ СТОЛ ИДИ К ОКНУ.

6 Podstatná jména: ПОТОЛОК, КАРТА, КАРТИНА ПОКАЖИТЕ ПОТОЛОК (je dobré, jako kontrast k zemi, ukázat vždy na strop a potom na zem. Stropu se nemůžeme dotknout, proto si musíme být jisti, že žáci jeho význam pochopili). ПОКАЖИТЕ ПОЛ. ПОКАЖИТЕ ПОТОЛОК. ПОКАЖИТЕ ПОЛ. ПРИКОСНИТЕСЬ К КАРТЕ И ПРИКОСНИТЕСЬ К КАРТИНЕ. ПРИКОСНИТЕСЬ К ПОЛУ И КАРТЕ. ПРИКОСНИТЕСЬ К ДВЕРСМ И ПОТОМ К КАРТИНЕ. ИДИТЕ К ДВЕРЯМ И ПОТОМ ПРИКОСНИТЕСЬ К КАРТИНЕ НА СТЕНЕ. ПРЫГНИТЕ И ПОТОМ ТРОНЬТЕ КАРТИНУ НА ПОЛУ. СЯДЬТЕ НА ПОЛ И ПОТОМ ПОКАЖИТЕ ПОТОЛОК. ПОКАЖИТЕ КАРТУ НА СТЕНЕ И ПРИКОСНИТЕСЬ К КАРТИНЕ НА ПОЛУ. Používáte-li různé slovní kombinace, ujistěte se, že předměty jsou vždy na správných místech, tak aby jste například nepoužili příkaz Прикоснись к картине на полу a na zemi jste neměli žádný obraz. Vždy předmět na uvedené místo položte. OPAKOVÁNÍ Na závěr první hodiny nezapomeňte dodržet svůj slib. Vyberte jednoho z předvádějících žáků, aby na závěr předvedl, příkazy, které jste jim zadali na začátku. Poté nechte několik žáků ze skupiny přihlížejících, aby vyplnili 10 příkazů, které jste na začátku hodiny třídě přečetli a zároveň slíbili, že všechny budou na konci hodiny bez problémů ovládat. Uvidíte, že se jim to podaří a sami budou překvapeni, jak novou látku zvládli i bez jejich přímé aktivní účasti a to pouze poslechem a vizuálním kontaktem s vyučujícím. 1. ВСТАНЬТЕ.. 6. ПРЫГНИТЕ. 2. САДИТЕСЬ. 7. ПОКAЖИТЕ ДВЕРИ 3. ПРЫГНИТЕ. 8. ПОКАЖИТЕ СТУЛ. 4. ИДИТЕ! 9. ПРИКОСНИТЕСЬ К ОКНУ. 5. ОСТАНОВИТЕСЬ! 10. ПРИКОСНИТЕСЬ К ОКНУ.

7 Pamatujte si, že v hodině během zadávání příkazů, je nutné, aby jste nebyli příliš autoritativní a přísní. Studenti se musí cítit uvolněně. Samozřejmě, že při hodině musíte udržovat disciplínu, ale zároveň musíte projevovat vlídnost, laskavost, ohleduplnost a pochopení. Základem metody TPR je naučit cizí jazyk nenásilnou a přirozenou formou, proto se musíte snažit vytvářet vhodné a příjemné vyučovací prostředí. Zároveň se ujistěte, že Vaše příkazy jsou vždy správné a jasné. Také Vaše pohyby musí korespondovat se zadaným příkazem, jinak by mohlo dojít k nesprávnému osvojení pojmu. Pokud si studenti neosvojí některý z pojmů hned při prvních pokusech, tak to znamená, že ještě nejsou připraveni, a proto se nesnažte na ně tlačit a raději, odložte učení nového termínu na jinou lekci v budoucnu.

8 2.1.2 Metodický list 2 (vybavení třídy) POMŮCKY: papír, kniha, pero + vybavení třídy SLOVNÍ ZÁSOBA Slovesa: ПОДНЯТЬ, ПОЛОЖИТЬ, ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ Podstatná jména: РУЧКА, КНИГА, БУМАГА, МЕЛ, ПОРТФЕЛЬ, ТЕТРАДЬ, ПЕНАЛ, ЛИНЕЙКА, РЕЗИНКА, ЛАМПА, КАРАНДАШ Předložka: НА, С Přídavná jména: БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ Přivlastňovací zájmena: ЕЕ, СВОЙ, ЕГО, МОЙ (zájmena postupně používejte ve všech variantách) Částice: ТОЛЬКО, НЕ OPAKOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ LEKCE NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA Vyberte několik studentů ze třídy, postavte je před třídu a zadejte jim následující příkazy v ruštině. Výrazy čtěte po sloupcích. ВСТАНЬТЕ. ОСТАНОВИТЕСЬ. САДИТЕСЬ. ПРЫГНИТЕ. ВСТАНЬТЕ. САДИТЕСЬ. ИДИТЕ. ВСТАНЬТЕ. Vytvářejte slovní spojení. ИДИТЕ К ОКНУ. ПРИКОСНИТЕСЬ К СТОЛУ. ПРЫГНИТЕ К ДВЕРИ. ПОКАЖИТЕ ДОСКУ. ИДИТЕ К ДОСКЕ. ПРИКОСНИТЕСЬ К ПОЛУ. ИДИТЕ К СТУЛУ. ПРИКОСНИТЕСЬ К СТЕНЕ. Vybírejte studenty, kteří budou reagovat na vaše příkazy, jednotlivě. [A], ВСТАНЬ И ИДИ К ОКНУ. [B], ВСТАНЬ И ИДИ К ДОСКЕ. [C], ИДИ К СТОЛУ И ПРИКОСНИСЬ К СТОЛУ. [D], ВСТАНЬ, ПРИКОСНИСЬ К СТОЛУ И САДИСЬ.

9 Všimněte si, že učitel vystupuje pouze v roli instruktora, kdy studenti plní jeho příkazy. Každý učitel by měl cítit, jaké tempo zvolí a kolik nových příkazů je možné ve třídě použít. Hlavním cílem je nechat studenty pohybovat se ve třídě tak rychle, jak to možné, ale zároveň musí být schopni správně reagovat na zadané příkazy. Podstatná jména: РУЧКА, КНИГА Slovesa: ПОДНЯТЬ, ПОЛОЖИТЬ Stále využíváme předměty, které se dají najít ve třídě. Na stůl položte pero, knihu а papír. Dále budete potřebovat dva stejné předměty, kdy jeden bude malý a druhý velký. Vyberte jednoho studenta, kterému zadáte příkaz Павел, встань и иди к столу. Vyčkejte až zareaguje a postavte ho ke stolu tak, aby jste vy i student stáli za stolem čelem ke třídě. Potom zadejte následující příkazy: ПРИКОСНИСЬ К РУЧКЕ (dotkněte se pera a nechte studenta, aby zopakoval Váš příkaz). ПОДНИМИ РУЧКУ (zvedněte pero a opět nechte studenta, aby zopakoval Váš příkaz). ПОЛОЖИ РУЧКУ (položte pero na stůl a nechte studenta, aby zopakoval Váš příkaz). ПРИКОСНИСЬ К КНИГЕ (оba se dotkněte knihy). ПОДНИМИ КНИГУ (оba zvedněte knihu). ПОЛОЖИ КНИГУ (teď nechte studenta příkaz vyplnit bez Vaší pomoci, aby jste viděli, zda si student příkaz osvojuje). ПРИКОСНИСЬ К РУЧКЕ (neodpovídejte se studentem a sledujte, zda student reaguje správně). ПОДНИМИ КНИГУ(na příkaz reaguje pouze student). ПОЛОЖИ СТУЛ. Přídavná jména: БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ Podstatné jméno: БУМАГА Pozvěte další dva studenty ke stolu. Používejte u toho již známé příkazy. ВСТАНЬТЕ. ИДИТЕ К СТОЛУ. ПОДНИМИТЕ БОЛЬШУЮ КНИГУ. ПОЛОЖИТЕ БОЛШУЮ КНИГУ. ПОДНИМИТЕ МАЛЕНЬКУЮ БУМАГУ. ПОЛОЖИТЕ МАЛЕНЬКУЮ БУМАГУ.

10 ПРИКОСНИТЕСЬ К БОЛЬШОМУ СТОЛУ. ПРИКОСНИТЕСЬ К МАЛЕНЬКОМУ СТУЛУ. Ujistěte se, že máte vždy na stole dostatek papíru, tužek a všech potřebných předmětů, tak aby s nimi studenti mohli samostatně manipulovat. Pokud dáváte žákům na výběr ujistěte se, že máte konkrétní předmět ve dvou provedeních (malý a velký) nebo dva předměty na dvou různých místech (jeden obrázek na stěně a druhý na zemi). ПРИКОСНИТЕСЬ К БОЛЬШОЙ КНИГЕ. ПРИКОСНИТЕСЬ К МАЛЕНЬКОЙ РУЧКЕ. ПОДНИМИTE БОЛЬШУЮ БУМАГУ. ПОЛОЖИTE МАЛЕНЬКУЮ КНИГУ. ПОЛОЖИTE БОЛЬШУЮ РУЧКУ. ПОЛОЖИTE БУМАГУ. ПОДНИМИTE БУМАГУ И КНИГУ. НЕ КЛАДИTE БУМАГУ. ПРИКОСНИТЕСЬ К БУМАГЕ. ПОДНИМИTE КНИГУ. ПОДНИМИTE РУЧКУ. ПОЛОЖИTE БУМАГУ ПОДНИМИTE РУЧКУ. ПОЛОЖИTE РУЧКУ. ПОДНИМИTE БУМАГУ. ПОЛОЖИTE БУМАГУ. Slovа только а záporná částice не byli volně zařazeny do kontextu a sami se také přesvědčíte, že budou tímto způsobem lehce osvojeny. Dále si všimněte, že pokud zadáváme příkazy jednomu žákovi, používáme formu jednotného čísla покажи a pokud příkaz zadáváme více studentům používáme formu množného čísla покажите. Žáci brzy sami pochopí, že jde o různé formy množného čísla a brzy budou reagovat na příkaz покажите společně. Podstatné jméno: ЛАМПА Slovesa: ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ ОТКРОЙТЕ КНИГУ. Otevřete knihu a nechte studenty příkaz zopakovat. ЗАКРОЙТЕ КНИГУ. Příkazy vyplňujte se studenty zároveň. [A], ЗАКРОЙ БОЛЬШУЮ КНИГУ. [B], ОТКРОЙ ДВЕРЬ. [C], ЗАКРОЙ ДВЕРЬ. [D], ОТКРОЙ ОКНО. [E], ЗАКРОЙ ОКНО И ОТКРОЙ БОЛЬШУЮ КНИГУ.

11 [F], ТРОНЬ ЛАМПУ. Pokud jsou studenti schopni reagovat na příkazy rychle a správně, zadávejte již známé výroky, ale skombinujte je tak, aby z nich vnikly příkazy v takových kombinacích, které ještě neslyšeli. Přivlastňovací zájmena: ЕЕ, СВОЙ, ЕГО, МОЙ Předložka: НА, С [А], ВСТАНЬ, ИДИ К СТОЛУ, ПОДНИМИ РУЧКУ И БУМАГУ, ИДИ К ОКНУ И ПОЛОЖИ РУЧКУ НА ПОЛ, ПОЛОЖИ БУМАГУ НА СВОЙ СТУЛ. [B], ВСТАНЬ, ПОДНИМИ БУМАГУ СО СТУЛА [A] И ПОЛОЖИ ЭТУ БУМАГУ НА СТОЛ. [C], ПОДНИМИ МАЛЕНЬКУЮ КНИГУ И ПОЛОЖИ ЕE НА [A]. [D], ПОДНИМИ БОЛЬШУЮ КНИГУ И ОТКРОЙ ЕЕ, ЗАКРОЙ КНИГУ И ПОЛОЖИ ЕЕ НА ОКНО. [E], ПОДНИМИ РУЧКУ И ПОЛОЖИ ЕЕ НА ПОЛ, ПОДНИМИ КНИГУ, САДИСЬ И ПРИКОСНИСЬ К СВОЕМУ СТОЛУ. [F], ИДИ К СТОЛУ, ПОДНИМИ РУЧКУ, ПРЫГНИ НА СТУЛ И ПОЛОЖИ РУЧКУ НА ПОЛ. [G], ПРЫГНИ КО МНЕ, САДИСЬ НА ПОЛ, ВТАНЬ, ИДИ К СТОЛУ И ПОДНИМИ РУЧКУ И РУЧКУ ПОЛОЖИ НА БУМАГУ. Nezapomeňte se vždy ujistit, že máte u sebe dlouhý seznam nových příkazů, v nejrůznějších kombinacích, protože hodina bude aktivní a vymýšlet kombinace příkazů, v rychlém tempu je skoro nemožné. Podstatná jména: МЕЛ, ФЛОМАСТЕР, КАРАНДАШ ПОДНИМИТЕ МЕЛ И ПОЛОЖИТЕ ЕГО НА ПОЛ. ПОДНИМИТЕ ФЛОМАСТЕР И ПОЛОЖИТЕ ЕГО НА СТОЛ. ПРИКОСНИТЕСЬ К МЕЛУ И ПОТОМ ПОДНИМИТЕ ФЛОМАСТЕР И ПОЛОЖИТЕ ЕГО НА ОКНО. ПОКАЖИТЕ БОЛЬШУЮ КНИГУ И ПОТОМ ПОДНИМИТЕ КАРАНДАШ. ПОДНИМИТЕ МАЛЕНЬКУЮ КНИГУ И ПОЛОЖИТЕ ЕГО НА МЕЛ. ПОДНИМИТЕ КАРАНДАШ И ПОЛОЖИТЕ ЕГО НА МЕЛ.

12 [A], ПРИКОСНИСЬ К ФЛОМАСТЕРУ И ПОТОМ ПОКАЖИ МЕЛ. [B], ПОДНИМИ МЕЛ И ПОЛОЖИ ЕГО НА СВОЙ СТУЛ. [C], ПОДНИМИ МЕЛ СО СТУЛА [B] И ПОЛОЖИ ЕГО НА ФЛОПМАСТЕР. Podstatná jména: ПОРТФЕЛЬ, ТЕТРАДЬ, УЧЕБНИК ПОДНИМИТЕ ПОРТФЕЛЬ И ОТКРОЙТЕ ЕГО. ОТКРОЙТЕ УЧЕБНИК И ПОЛОЖИТЕ ЕГО НА МОЙ СТОЛ. ПРИКОСНИТЕСЬ К ТЕТРАДИ И ПОТОМ ПОДНИМИТЕ ПОРТФЕЛЬ. ОТКРОЙТЕ ТЕТРАДЬ, ПОЛОЖИТЕ ЕЕ НА ПОЛ И САДИТЕСЬ НА ТЕТРАДЬ. ОТКРОЙТЕ УЧЕБНИК И ПОЛОЖИТЕ ЕГО НА ДВЕРЬ. ПРИКОСНИТЕСЬ К ПОРТФЕЛЮ, ПОТОМ К УЧЕБНИКУ И К ТЕТРАДИ. [A], ОТКРОЙ УЧЕБНИК И ПОЛОЖИ НА НЕГО ПОРТФЕЛЬ. [B], ПОДНИМИ ТЕТРАДЬ С МОЕГО СТОЛА, ОТКРОЙ ЕГО И ПОЛОЖИ ЕГО НА МОЙ СТУЛ. [C], ПОДНИМИ УЧЕБНИК, ПОЛОЖИ ЕГО НА ОКНО И ПОТОМ СЯДЬ НА УЧЕБНИК. Podstatná jména: ПЕНАЛ, ЛИНЕЙКА, РЕЗИНКА ОТКРОЙТЕ ПЕНАЛ И ЗАКРОЙТЕ ПЕНАЛ. ПОДНИМИТЕ ЛИНЕЙКУ И ПОЛОЖИТЕ ЕЕ НА ОКНО. ПОДНИМИТЕ РЕЗИНКУ И ПОЛОЖИТЕ ЕЕ НА МОЙ СТОЛ. ПРИКОСНИТЕСЬ К ПЕНАЛУ, ПОДНИМИТЕ ЛИНЕЙКУ И ПОТОМ ТРОНЬТЕ РЕЗИНКУ. [A], ОТКРОЙ ПЕНАЛ И ТРОНЬ ЛИНЕЙКУ. [B], ПРИКОСНИСЬ К РЕЗИНКЕ И ПОДНИМИ ПЕНАЛ. [C], ПОДНИМИ ЛИНЕЙКУ И ПЕНАЛ И ПОЛОЖИ ИХ НА ТЕТРАДЬ. OPAKOVÁNÍ NOVÉ SLOVNÍ ZÁSOBY ПОЛОЖИТЕ БОЛЬШУЮ КНИГУ НА ПОЛ И ПОТОМ ПОДНИМИТЕ МАЛЕНЬКУЮ БУМАГУ.

13 ПОКАЖИТЕ БОЛЬШУЮ КНИГУ И ПОТОМ ПОДНИМИТЕ МАЛЕНЬКИЙ МЕЛ. ПОДНИМИТЕ МАЛЕНЬКУЮ КНИГУ И ПОЛОЖИТЕ ЕЕ НА МЕЛ. ОТКРОЙТЕ УЧЕБНИК, ПОЛОЖИТЕ ЕГО НА ДВЕРЬ. ПРИКОСНИТЕСЬ К ПОРТФЕЛЮ, ПОТОМ К УЧЕБНИКУ И ТЕТРАДИ. ВСЕ ПОДНИМИТЕ РУЧКУ И ПОЛОЖИТЕ ЕЕ НА ПОЛ, ПОТОМ ПОДНИМИТЕ КНИГУ, САДИТЕСЬ И ИДИТЕ К ОКНУ. ПРИКОСНИТЕСЬ К ЛАМПЕ И ПОТОМ ПОДНИМИТЕ КАРАНДАШ.

14 2.2.3 Metodický list 3 (části těla) POMŮCKY: žádné SLOVNÍ ZÁSOBA Sloveso: ВЗЯТЬ, ДАТЬ Podstatné jméno: ГОЛОВА, РОТ, ГЛАЗ(А), УХО(УШИ), НОС, ВОЛОСЫ, РУКА, НОГА, ПЛЕЧО, ПАЛЕЦ, БАРАБАН, ДВЕТЫ Přídavná jména: ДЛИННЫЙ, КОРОТКИЙ Předložky: НАД, ПОД, В, ИЗ OPAKOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ LEKCE NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA ОТКРОЙТЕ КНИГУ. ПОДНИМИТЕ МАЛЕНЬКУЮ И БОЛЬШУЮ РУЧКУ. ТОЛЬКО БОЛЬШУЮ РУЧКУ ПОЛОЖИТЕ НА ПОЛ. ПОДНИМИТЕ СТУЛ И ПОЛОЖИТЕ СТУЛ НА СТОЛ. ПОЛОЖИТЕ ПОРТФЕЛЬ И ЛИНЕЙКУ НА ПОЛ. ИДИТЕ К ОКНУ И ОБЕРНИТЕСЬ. ПРЫГНИТЕ К ДОСКЕ, ОБЕРНИТЕСЬ И САДИТЕСЬ. ПРИКОСНИТЕСЬ К ОКНУ, ИДИТЕ К ДОСКЕ И ПРИКОСНИТЕСЬ К ДОСКЕ. ПОДНИМИТЕ БОЛЬШУЮ РУЧКУ И МАЛЕНЬКУЮ КНИГУ, НО НА ОКНО ПОЛОЖИТЕ ТОЛЬКО МАЛЕНЬКУЮ КНИГУ. ПОЛОЖИЕТЕ БОЛЬШУЮ РУЧКУ НА ПОЛ. Předložky: НАД, ПОД [A], ПОДНИМИ КНИГУ (Vy i student zvedněte knihu). [А], ПОЛОЖИ КНИГУ НА СТУЛ (Vy i student položte knihu na židli). [B], ПОЛОЖИ КНИГУ ПОД СТОЛ. [B], ПОЛОЖИ КНИГУ НАД СВОЮ ГОЛОВУ (příkaz předveďte). [C], ПОДНИМИ РУЧКУ (příkaz předveďte a potom nechte příkaz studenta zopakovat).

15 [D], ПОЛОЖИ РУЧКУ ПОД СТУЛ (příkaz předveďte a potom nechte studenta zopakovat). [A], ПОДНИМИ КНИГУ И ПОЛОЖИ ЕЕ НА СТОЛ. [B], СЕЙЧАС ПОЛОЖИ ЭТУ КНИГУ ПОД БУМАГУ. [C], ПОДНИМИ ФЛОМАСТЕР И ПОЛОЖИ ЕГО НА ПОЛ. [D], СЕЙЧАС ПОДНИМИ СВОЙ ПЕНАЛ И ПОЛОЖИ ЕГО ПОД СТУЛ. ПОДНИМИ МЕЛ И ПОЛОЖИ ЕГО НАД СТОЛ. Pokud by příkazu s novou předložkou studenti nerozuměli, zadejte příkaz jinému studentovi, ať se můžou na správnou odpověď hned podívat. Podstatné jméno: ЦВЕТЫ Slovesa: ВЗЯТЬ, ДАТЬ ПОДНИМИТЕ КНИГУ (zvedněte knihu směrem nahoru). ВОЗЬМИТЕ КНИГУ (teď knihu jednoduše vezměte ze stolu, ale nezvedejte ji, aby žáci viděli rozdíl mezi slovi zvednout a vzít). ПОДНИМИТЕ ПЕНАЛ. ВОЗЬМИТЕ ПЕНАЛ. ПОДНИМИТЕ СТУЛ И ВОЗЬМИТЕ ЛИНЕЙКУ. [A], ВОЗЬМИ ЦВЕТЫ С МОЕГО СТОЛА И ПОЛОЖИ ИХ ПОД СТОЛ. [B], ПОДНИМИ ЦВЕТЫ НАД МОЙ СТУЛ. [C], ДАЙ МНЕ ТВОЮ КНИГУ (vybídněte žáka ať Vám jeho knihu podá, zároveň se snažte hodně gestikulovat, aby žák viděl, že knihu dáváte nebo berete) [D], ДАЙ МНЕ СВОЮ ЛИНЕЙКУ. [D], ВОЗЬМИ У МЕНЯ СВОЮ ЛИНЕЙКУ. ВОЗЬМИТЕ С МОЕГО СТОЛА БУМАГУ И ПОЛОЖИТЕ ЕЕ НА СВОЙ СТОЛ. ДАЙТЕ БУМАГУ МНЕ. Podstatná jména: ГОЛОВА, РОТ, УХО (УШИ) [A], ПРИКОСНИСЬ К СВОЕЙ ГОЛОВЕ (dotkněte se své hlavy zároveň se studentem). [B], ПРИКОСНИСЬ К СВОЕЙ ГОЛОВЕ. [C], ПРИКОСНИСЬ К [B] ГОЛОВЕ. [A], ОТКРОЙ РОТ (dotkněte se svých úst zároveň se studentem).

16 [B], ЗАКРОЙ РОТ. [C], ПРИКОСНИСЬ К СВОЕМУ РТУ. [A], ПРИКОСНИСЬ К УХУ (spolu se studentem se dotkněte ucha). [B], ПРИКОСНИСЬ К СВОИМ УШАМ (dotkněte se obou svých uší tak, aby student pochopil, že se jedná o množné číslo a vyčkejte dokud příkaz po Vás nezopakuje). [C], ПРИКОСНИСЬ К СВОИМ УШАМ (teď se naopak dotkněte pouze jednoho ucha tak, aby žáci pochopili, že jde o jednotné číslo). Vždy gestikulací vybízejte všechny studenty, tak aby si osvojili význam slova все. ПРИКОСНИТЕСЬ К СВОЕМУ РТУ. ПРИКОСНИТЕСЬ К МОЕМУ РТУ. ПРИКОСНИТЕСЬ К СВОЕЙ ГОЛОВЕ. ПРИКОСНИТЕСЬ К МОЕЙ ГОЛОВЕ. ПРИКОСНИТЕСЬ К СВОЕМУ УХУ. ПРИКОСНИТЕСЬ К МОЕМУ УХУ. ВСЕ ОТКРОЙТЕ И ПОТОМ ЗАКРОЙТЕ РОТ. ТОЛЬКО [A] ПРИКОСНЕТСЯ К СВОЕМУ УХУ И ГОЛОВЕ. [B] ПРИКОСНЕТСЯ К МОЕМУ УХУ И ОТКРОЕТ СВОЙ РОТ. [C], ПРИКОСНИСЬ К ЕГО УХУ. (Ukažte na chlapce stojícího vedle) [D], ПРИКОСНИСЬ К EE УШAM. (Ukažte na dívku stojící vedle) Podstatná jména: ГЛАЗ (ГЛАЗА), НОС, ВОЛОСЫ [A], ПРИКОСНИСЬ К СВОИМ ГЛАЗАМ. [B], ПРИКОСНИСЬ К СВОИМ ГЛАЗАМ. [C], ПРИКОСНИСЬ К СВОИМ ВОЛОССМ. [D], ПРИКОСНИСЬ К [A] ГЛАЗУ. [E], ПРИКОСНИСЬ К СВОМУ НОСУ. [F], ПРИКОСНИСЬ К МОЕМУ НОСУ. [A], ПРИКОСНИСЬ К [C] ВОЛОСАМ. [B], ПРИКОСНИСЬ К [C] ГЛАЗУ. [A], ПРИКОСНИСЬ К МОЕМУ НОСУ, ПОДНИМИ МОИ ВОЛОСЫ И ПОКАЖИ МОЕ УХО.

17 [B], ПРИКОСНИСЬ К МОЕЙ ГОЛОВЕ, К МОИМ УШАМ И ПОТОМ ПРИКОСНИСЬ К СВОЕМУ ГЛАЗУ. [C], ПРИКОСНИСЬ К ЕГО НОСУ, ПОТОМ ЕЕ УХО У ВОЛОСЫ. [D], ЗАКРОЙ ОДИН ГЛАЗ И ПРИКОСНИСЬ К СВОЕЙ ГОЛОВЕ. [E], ЗАКРОЙ ГЛАЗА И ИДИ К ДВЕРЯМ. Pokud používáte přivlastňovací zájmena, nezapomínejte ukazovat na příslušnou osobu (ее, его, свой, мой...) Podstatná jména: РУКА, НОГА, ПЛЕЧО [A], ПРИКОСНИСЬ К СВОЕЙ РУКЕ. [B], ПРИКОСНИСЬ К СВОЕЙ РУКЕ. ПРИКОСНИТЕСЬ К СВОЕЙ РУКЕ. ПРИКОСНИТЕСЬ К МОИМ РУКАМ (zdůrazněte zájmeno мои ). [C], ПРИКОСНИСЬ К МОЕЙ РУКЕ. [D], ПРИКОСНИСЬ К [A] РУКАМ. ПРИКОСНИТЕСЬ К СВОЕЙ НОГЕ (dotkněte se svojí nohy). ПРИКОСНИТЕСЬ К СВОИМ НОГАМ (dotkněte se obou svých nohou). [Е], ПРИКОСНИСЬ К СВОЕЙ НОГЕ. [F], ПРИКОСНИСЬ К СВОИМ НОГАМ. [A], ПРИКОСНИСЬ К СВОЕМУ ПЛЕЧУ. Přídavná jména: ДЛИННЫЙ, КОРОТКИЙ [A], ПОКАЖИ ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ И ПРИКОСНИСЬ К НИМ. [B], ПОКАЖИ КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ И ПРИКОСНИСЬ К НИМ. ПОКАЖИТЕ КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ. ПОКАЖИТЕ КОРОТКУЮ НОГУ. ПОКАЖИТЕ ДЛИННУЮ НОГУ. Předložky: В, ИЗ ВОЗЬМИТЕ СВОЙ ПЕНАЛ И ПОЛОЖИТЕ ЕГО В СВОЙ ПОРТФЕЛЬ. ВОЗЬМИТЕ СВОЙ ТЕТРАДЬ И ПОЛОЖИТЕ ЕГО В СВОЙ ПОРТФЕЛЬ.

18 ВОЗЬМИТЕ РЕЗИНКУ И ЛИНЕЙКУ И ПОЛОЖИТЕ ИХ В СВОЙ ПЕНАЛ. ВОЗЬМИТЕ БУМАГУ ИЗ КНИГИ И ТЕТРАДЬ ИЗ СВОЕГО ПОРТФЕЛЯ. ВОЗЬМИТЕ РЕЗИНКУ И ЛИНЕЙКУ ИЗ ПОРТФЕЛЯ. Podstatná jména: БАРАБАН, ПАЛЕЦ ПОКАЖИТЕ БАРАБАНА. ПОЛОЖИТЕ БАРАБАН НА ОКНО. ПРИКОСНИТЕСЬ К ПАЛЬЦУ. ПРИКОСНИТЕСЬ ПАЛЬЦОМ К ДОСКЕ. ПОКАЖИТЕ РУКОЙ БАРАНА И ПАЛЬЦОМ ОКНО. Nezapomínejte studentům představovat novou slovní zásobu postupně. Stačí dvě nebo tři nová slovíčka. Pokud vidíte, že studenti rychle a správně odpovídají, potom můžete přidat další slovíčka. Důležité je hlídat, aby všichni novou slovní zásobu zvládli, aby později nedocházelo k odlišnostem slovní zásoby některých studentů. Pomalejší tempo je lepší než nenaučené slovo. OPAKOVÁNÍ NOVÉ SLOVNÍ ZÁSOBY ПРИКОСНИТЕСЬ К СВОЕЙ ГОЛОВЕ. ПОКАЖИТЕ КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ. ВОЗЬМИТЕ С ПОЛА КОРОТКУЮ БУМАГУ. ПРИКОСНИТЕСЬ К СВОИМ ГЛАЗАМ. ПРИКОСНИТЕСЬ К МОИМ ВОЛОСАМ. ПОДНИМИТЕ БОЛЬШУЮ РУЧКУ И МАЛЕНЬКУЮ КНИГУ, НО НА ОКНО ПОЛОЖИТЕ ТОЛЬКО МАЛЕНЬКУЮ КНИГУ. ПОЛОЖИTЕ БОЛЬШУЮ РУЧКУ НА ПОЛ. ПОДНИМИTE СВОЙ ПЕНАЛ И ПОЛОЖИTE ЕГО ПОД СТУЛ. ДАЙТЕ МНЕ СВОЙ ПЕНАЛ И ПОРТФЕЛЬ И ПОТОМ ВОЗЬМИТЕ МОЙ ФЛОМАСТЕР И СЯДЬТЕ НА ПОЛ.

19 2.2.4 Metodický list 4 (zvířata) POMŮCKY: obrázky zvířat SLOVNÍ ZÁSOBA Slovesa: БЕЖАТЬ, НЕСТИ, ЛЕТЕТЬ Podstatná jména: КОРОВА, КРОЛИК, СОБАКА, КОШКА, ГУСЬ, УТКА, ЦЫПЛЕНОК, ПТИЦА, КУРИЦА, КОЗА, МОРСКАЯ СВИНКА, БАРАН, МЫШЬ, СВИНЬЯ, СЛОН, ЧЕМОДАН Přídavná jména: ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ Předložky: ПЕРЕД, ЗА, РЯДОМ, МЕЖДУ OPAKOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ LEKCE NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA [A], ВСТАНЬ, ИДИ К ОКНУ, ИДИ К ДОСКЕ И ПОТОМ К СТОЛУ, ПОДНИМИ КНИГУ, САДИСЬ И ПОЛОЖИ ЭТУ КНИГУ НА СВОЮ ГОЛОВУ. [B], ПОДНИМИ РУЧКУ СО СТОЛА И ПОЛОЖИ ЕГО НА РУКУ ПАВЛА. [D], САДИСЬ, ВСТАНЬ, ПРЫГНИ К СТОЛУ И ВОЗЬМИ СО СТОЛА ФЛОМАСТЕР И МЕЛ. [C], ПОДНИМИ БУМАГУ И ПОЛОЖИ ЕЕ НА [A] ПЛЕЧО. [E], ПРИКОСНИСЬ К ПЛЕЧУ, ПОДНИМИ ОБЕ СВОИ РУКИ, САДИСЬ, ПРЫГНИ, ОБЕРНИСЬ, ПРИКОСНИСЬ К СВОЕМУ НОСУ И ОЧАМ. [F], ВСТАНЬ, ИДИ К [A] И ПОДНИМИ ОБЕ ЕЕ РУКИ. [G], ИДИ К ДВЕРИ И ЗАКРОЙ ЕЕ. ИДИ К ОКНУ. С МОЕГО СТОЛА ПОДНИМИ БУМАГУ И ПОЛОЖИ ЕЕ ПОД КНИГУ. Slovesa: БЕЖАТЬ, ПРИНЕСТИ, ЛЕТЕТЬ БЕГИТЕ К ОКНУ. ИДИТЕ К ДВЕРИ. БЕГИТЕ К МОЕМУ СТУЛУ, А ИДИТЕ К ДВЕРИ. ПОДНИМИТЕ СВОЙ ПОРТФЕЛЬ И ПРИНЕСИТЕ ЕГО НА ПЛЕЧЕ К ОКНУ. ПРИНЕСИТЕ ПОРТФЕЛЬ К МОЕМУ СТУЛУ.

20 [A], ПОДНИМИ СВОЙ ПОРТФЕЛЬ И ПРИНЕСИ ЕГО К ДВЕРЯМ. ЛЕТИТЕ К ОКНУ И ПОТОМ БЕГИТЕ К ДВЕРИ (ruky použijte jako křídla). ЛЕТИТЕ К СВОЕМУ СТОЛУ, ОСТАНОВИТЕСЬ И ПОДНИМИТЕ СВОЮ РУЧКУ. ПРИНЕСИТЕ НА ПЛЕЧЕ СВОЮ РУЧКУ К ДОСКЕ. ПОДНИМИТЕ С МОЕГО СТОЛА БУМАГУ, ПОЛОЖИТЕ ЕЕ НА СВОЮ ГОЛОВУ, ПРИНЕСИТЕ ЕЕ К ДВЕРИ И ПОТОМ ПОЛОЖИТЕ ЕЕ НА ПОЛ. СЯДЬТЕ НА БУМАГУ. ВСТАНЬТЕ, ЛЕТИТЕ К ДОСКЕ, ПОТОМ К МОЕМУ СТУЛУ И К ОКНУ. ПРИНЕСИТЕ СВОЙ ПОРТФЕЛЬ К ОКНУ, ПОТОМ К СВОЕМУ СТОЛУ И ПОТОМ К МОЕМУ СТУЛУ. Podstatná jména: КОШКА, СОБАКА, ПТИЦА [A], ПОДНИМИ КОШКУ. [B], ПОДНИМИ СОБАКУ. [C], ПОДНИМИ ПТИЦУ. [D], ПРИКОСНИТЕСЬ К КОШКЕ. [E], ПРИКОСНИТЕСЬ К СОБАКЕ И КОШКЕ. [F], ПРИКОСНИТЕСЬ К КОШКЕ И ПТИЦЕ. [A], ВОЗЬМИ КОШКУ, ПОЛОЖИ ЕГО НА СВОЮ ГОЛОВУ И ПРИНЕСИ ЕЕ К ОКНУ. [B], ВОЗЬМИ СОБАКУ ПОЛОЖИ ЕЕ НА СВОЕ ПЛЕЧО И ПРИНЕСИ ЕЕ К ДОСКЕ. [C], ВОЗЬМИ ПТИЦУ И ЛЕТИ С НЕЙ К ДВЕРЯМ. [D], ВОЗЬМИ СОБАКУ И БЕГИ С НЕЙ К СТЕНЕ. Podstatné jméno: ЧЕМОДАН Předložky: ПЕРЕД, ЗА ВОЗЬМИТЕ СВОЮ ЛИНЕЙКУ И ПОЛОЖИТЕ ЕЕ ЗА СТУЛ. ВОЗЬМИТЕ ЧЕМОДАН С МОЕГО СТОЛА И ПОЛОЖИТЕ ЕГО ПЕРЕД МОИМ СТУЛОМ. ВОЗЬМИТЕ ФЛОМАСТЕР С МОЕГО СТОЛА И ПОЛОЖИТЕ ЕГО ПЕРЕД СТОЛОМ.

21 ВОЗЬМИТЕ СО СВОЕГО СТОЛА БУМАГУ И ПОЛОЖИТЕ ЕЕ ЗА ДВЕРЬ. [A], ВОЗЬМИ СВОЮ РЕЗИНКУ И ПОЛОЖИ ЕЕ ПЕРЕД МОИМ СТОЛОМ. [B], ВОЗЬМИ ЧЕМОДАН И ПОЛОЖИ ЕГО ЗА МОЙМ СТУЛОМ. Podstatná jména: КОРОВА, КРОЛИК, КОЗА Nechte žáky sedět kolem obrázků zvířat, které rozložíte na zemi. ПРИКОСНИТЕСЬ К КОРОВЕ. ПРИКОСНИТЕСЬ К КОЗЕ. ПРИКОСНИТЕСЬ К КОЗЕ И КОРОВЕ. [A], ПОДНИМИ КРОЛИКА И ПРИНЕСИ ЕГО НА ГОЛОВЕ К ОКНУ. [B], ПОДНИМИ КОРОВУ И ПРИНЕСИ ЕЕ НА ПЛЕЧЕ К ДВЕРИ. Podstatné jméno: СЛОН Předložky: РЯДОМ, МЕЖДУ ПОЛОЖИТЕ СВОЮ РУЧКУ ЗА КНИГОЙ И ПОТОМ ПЕРЕД КНИГОЙ. ПОЛОЖИТЕ СЛОНА РЯДОМ СО МНОЙ, КОЗУ ЗА МЕНЯ И КОРОВУ ПЕРЕДО МНОЙ. ПОЛОЖИТЕ ПЕНАЛ МЕЖДУ РУЧКОЙ И КНИГОЙ. ПОЛОЖИТЕ РЕЗИНКУ МЕЖДУ ЛИНЕЙКОЙ И БУМАГОЙ. ПОЛОЖИТЕ УЧЕБНИК МЕЖДУ ТЕТРАДЬЮ И РУЧКОЙ. Podstatná jména: УТКА, ГУСЬ, БАРАН ПРИКОСНИТЕСЬ К УТКЕ. ПОДНИМИТЕ ГУСЯ. ПРИКОСНИТЕСЬ К БАРАНУ. [A], ПОДНИМИ БАРАНА И ГУСЯ. [B], ПОДНИМИ УТКУ И ПОТОМ ГУСЯ. [C], ВОЗЬМИ БАРАНА ПОЛОЖИ ЕГО В СВОЙ ПОРТФЕЛЬ И НЕСИ ЕГО К ДВЕРЯМ. [D], ВОЗЬМИ ГУСЯ И ПОЛОЖИ ЕГО В СВОЙ ПЕНАЛ. ПОКАЖИТЕ БАРАНА, ПОТОМ УТКУ И ГУСЯ.

22 Podstatné jméno: ХОМЯК Přídavná jména: ПРАВЫЙ, ЛЕВЫЙ ПРИКОСНИТЕСЬ К МОЕЙ ЛЕВОЙ НОГЕ. ПРИКОСНИТЕСЬ К МОЕЙ ПРАВОЙ НОГЕ. ПОДНИМИТЕ СВОЮ ПРАВУЮ НОГУ И ЛЕВУЮ РУКУ. ЗАКРОЙТЕ ЛЕВЫЙ ГЛАЗ И ПОДНИМИТЕ ПРАВУЮ РУКУ. ПОКАЖИТЕ МОЮ ЛЕВУЮ НОГУ. ПРИКОСНИТЕСЬ К СВОЕМУ ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ И ЗАКРОЙТЕ ПРАВЫЙ ГЛАЗ. ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОКАЖИТЕ ХОМЯКА. ПРАВОЙ РУКОЙ ПРИКОСНИТЕСЬ К ХОМЯКУ. ПОЛОЖИТЕ СВОЮ ЛЕВУЮ НОГУ НА СТОЛ И СВОЕЙ ЛЕВОЙ РУКОЙ ПРИКОСНИТЕСЬ К СВОЕМУ УХУ. ПОЛОЖИТЕ СВОЮ ЛЕВУЮ РУКУ НА МОЙ СТОЛ, ПРАВОЙ РУКОЙ ПРИКОСНИТЕСЬ К СВОЕМУ НОСУ И СВОЮ ЛЕВУЮ НОГУ ПОЛОЖИТЕ НА МОЙ СТУЛ. Podstatná jména: ЦЫПЛЕНОК, КУРИЦА, МЫШЬ ЛЕВОЙ РУКОЙ ПРИКОСНИТЕСЬ К ЦЫПЛЕНКУ. ПРАВОЙ РУКОЙ ПРИКОСНИТЕСЬ К КУРЫЦЕ. ЛЕВОЙ НОГОЙ ПРИКОСНИТЕСЬ К МЫШИ. [A], ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ МЫШЬ, ПРАВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ КУРИЦУ И ЛЕВОЙ НОГОЙ ПРИКОСНИСЬ К ЦЫПЛЕНКУ. [B], ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ ЦЫПЛЕНКА И ПОЛОЖИ ЕГО НА СВОЕ ПРАВОЕ ПЛЕЧО. [C], ПОЛОЖИ НА СВОЕ ЛЕВОЕ ПЛЕЧО МЫШЬ И ПРИНЕСИ ЕЕ К ОКНУ. [D], ПРАВОЙ НОГОЙ ПРИКОСНИСЬ К КУРИЦЕ И ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ КУРИЦУ. Podstatná jména: МОРСКАЯ СВИНКА, СВИНЬЯ, ПОПУГАЙ ЛЕВОЙ РУКОЙ ПРИКОСНИТЕСЬ К МОРСКОЙ СВИНКЕ. ЛЕВОЙ НОГОЙ ПРИКОСНИТЕСЬ К ПОПУГАЮ.

23 [A], ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ МОРСКУЮ СВИНКУ И ПРАВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ ПОПУГАЯ. [B], ПОДНИМИ СВИНЬЮ ЛЕВОЙ РУКОЙ И ПОЛОЖИ ЕЕ НА СВОЕ ПРАВОЕ ПЛЕЧО. [C], ПОЛОЖИ НА СВОЕ ПРАВОЕ ПЛЕЧО МОРСКУЮ СВИНКУ И ПРИНЕСИ ЕЕ К ОКНУ. OPAKOVÁNÍ Každému žákovi přidělte jeden obrázek zvířete. Teď žáky oslovujte ne jejich jmény, ale podle jména zvířete, které mají zrovna u sebe. Zvířata potom můžete u studentů prostřídat, tak aby jste procvičili všechna zvířata. Začněte známou frází. ТЫ ВОЗЬМИ КОРОВУ, ТЫ ВОЗЬМИ КОЗУ, ТЫ ВОЗМИ КУРЫЦУ... ЦЫПЛЕНОК, БЕГИ К ОКНУ. КУРЫЦА, ЛЕТИ К ДВЕРИ. КОЗА, БЕГИ К СТОЛУ. ПТИЦА, ЛЕТИ К СТЕНЕ. БАРАН, ИДИ, ОСТАНОВИСЬ И СЯДЬ НА СТУЛ. МОРСКАЯ СВИНКА, БЕГИ К ДВЕРИ И СЯДЬ НА ПОЛ. ПОПУГАЙ, ЛЕТИ НА СТОЛ И СЯДЬ НА НЕГО. КОШКА, ИДИ К ДОСКЕ СЯДЬ ПЕРЕД НЕЙ. ГУСЬ, СЯДЬ МЕЖДУ КОШКОЙ И МОРСКОЙ СВИНКОЙ. УТКА, ЛЕТИ И ОСТАНОВИСЬ НА ОКНЕ. ХОМЯК, БЕГИ К СТЕНЕ И ПРИКОСНИСЬ К НЕЙ ЛЕВОЙ РУКОЙ. КРОЛИК, ПРАВОЙ НОГОЙ ПРИКОСНИСЬ К СТУЛУ И ОСТАНОВИСЬ ПЕРЕД МОИМ СТОЛОМ СОБАКА, САДИСЬ РЯДОМ С ПТИЦЕЙ. КОРОВА, БЕГИ И ОСТАНОВИСЬ ЗА ДВЕРЯМИ. СВИНЬЯ, ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ ФЛОМАСТЕР, ПРАВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ ПЕНАЛ И ПОЛОЖИ ИХ ЗА ДВЕРЯМИ.

24 2.2.5 Metodický list 5 (rodina) POMŮCKY: obrázky, fotky (můžete donést fotky své rodiny, žáci budou jistě velice zvědaví) nebo figurky představující členy rodiny, pohlednice, televizi, rádio SLOVNÍ ZÁSOBA Slovesa: СМОТРЕТЬ, СЛУШАТЬ, ТАНЦЕВАТЬ, ОБЕРНУТЬ Podstatná jména: МАМА, ПАПА, СЫН, ДОЧКА, СЕСТРА, БРАТ, БАБУШКА, ДЕДУШКА, КОЛЯСКА, ФОТОГРАФИЯ, ОТКРЫТКА, РЕБЕНОК, РАДИО, ТЕЛЕВИЗОР, ДЕТИ, МАЛЬЧИК, ДЕВУШКА Přídavná jména: ВЕСЕЛЫЙ, ГРУСТНЫЙ OPAKOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ LEKCE NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA ПОЛОЖИТЕ СВОЙ СТУЛ РЯДОМ С ДВЕРЬЮ. ПОЛОЖИТЕ ПЕНАЛ МЕЖДУ РУЧКОЙ И КНИГОЙ. ПОЛОЖИТЕ РЕЗИНКУ МЕЖДУ ЛИНЕЙКОЙ И БУМАГОЙ. ПОЛОЖИТЕ УЧЕБНИК МЕЖДУ ТЕТРАДЬЮ И РУЧКОЙ. ВОЗЬМИТЕ СВОИ ЛИНЕЙКИ И ПОЛОЖИТЕ ИХ ЗА ЭТОТ СТУЛ. [A], ВОЗЬМИ БАРАНА ПОЛОЖИ ЕГО В СВОЙ ПОРТФЕЛЬ. [B], ВОЗЬМИ ГУСЯ И ПОЛОЖИ ЕГО В СВОЙ ПЕНАЛ. [C], ПОДНИМИ КРОЛИКА И ПРИНЕСИ ЕГО НА ГОЛОВЕ К ОКНУ. [D], ПОДНИМИ КОРОВУ И ПРИНЕСИ ЕЕ НА ПЛЕЧЕ К СТOЛУ. [E], ВОЗЬМИ КОШКУ И ПОЛОЖИ ЕЕ НА СВОЮ ГОЛОВУ. БЕГИТЕ К МОЕМУ СТУЛУ И ИДИТЕ К ДВЕРИ. ПОДНИМИТЕ СВОЙ ПОРТФЕЛЬ И ПРИНЕСИТЕ ЕГО НА ПЛЕЧЕ К ОКНУ. ПРИНЕСИТЕ ПОРТФЕЛЬ К МОЕМУ СТУЛУ. Slovesa: СМОТРЕТЬ, СЛУШАТЬ, ТАНЦЕВАТЬ СМОТРИТЕ НА МЕНЯ (ukažte na svoje oči, tak by žáci pochopili, že jde sloveso dívat se, použijte obrázky nebo i televizor). СМОТРИТЕ НА ОКНО.

25 СМОТРИТЕ НА ДВЕРЬ. СМОТРИТЕ НА ДОСКУ. СЛУШАЙТЕ МЕНЯ (ukazujte na své uši a mluvte, můžete také pustit rádio, tím si žáci zafixují vazbu слушать радио a při puštění televize si zafixijí vazbu смотреть телевизор). СЛУШАЙТЕ РАДИО (vždy při vyslovení slovíčka слушайте ukazujte na uši). СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР (vždy při vyslovení slovíčka смотрите ukazujte na oči). СМОТРИТЕ НА ПОТОЛОК И ПОТОМ НА ПОЛ. ТАНЦУЙТЕ. САДИТЕСЬ, ВСТАНЬТЕ, ИДИТЕ, ОСТАНОВИТЕСЬ И ТАНЦУЙТЕ. [A], ТАНЦУЙ С [D]. [B], ПОЛОЖИ НА ПОЛ БУМАГУ И ТАНЦУЙ НА НЕЕ [C], ТАНЦУЙ НА СТОЛЕ (při složitějších pokynech, vždy dbejte na bezpečí žáků a ujměte se asistence). Podstatná jména: МАМА, ПАПА, СЫН, ДОЧКА ПОКАЖИТЕ МАМУ. ПОКАЖИТЕ ПАПУ. ПРИКОСНИТЕСЬ К ДОЧКЕ. ПРИКОСНИТЕСЬ К СЫНУ. [A], ВОЗЬМИ МАМУ И ТАНЦУЙ С НЕЙ. [B], ВОЗЬМИ ПАПУ И ТАНЦУЙ С НИМ. [D], ПОСМОТРИ НА СЫНА И ПОТОМ НА МЕНЯ. Podstatná jména: БРАТ, СЕСТРА, ДЕТИ ПОСМОТРИТЕ НА БРАТА (zvedněte obrázek bratra). ПОСМОТРИТЕ НА СЕСТРУ (zvedněte obrázek sestry). ПРИКОСНИТЕСЬ К БРАТУ И ПОТОМ ПРИКОСНИТЕСЬ К СЕСТРЕ. ПРИСКОСНИТЕСЬ К ДЕТЯМ. [A], ПОСМОТРИ НА СЕСТРУ И ЛЕВОЙ РУКОЙ ВОЗЬМИ БРАТА. [B], ПОСМОТРИ НА ОКНО И ПРАВОЙ НОГОЙ ПРИКОСНИСЬ К СЕСТРЕ. [C], ТАНЦУЙ С СЕТРОЙ.

26 [D], ПОКАЖИ ДЕТИ И БЕГИ С НИМИ К ОКНУ. Podstatné jméno: МАЛЬЧИК, ДЕВУШКА ПОДНИМИТЕ МАЛЬЧИКА. ПОДНИМИТЕ ДЕВУШКУ. ТАНЦУЙТЕ С ДЕВУШКОЙ И ПОТОМ ТАНЦУЙТЕ С МАЛЬЧИКОМ. ПОДНИМИТЕ МАЛЬЧИКА И ПОТОМ С НИМ БЕГИТЕ К ДОСКЕ. Přídavná jména: ВЕСЕЛЫЙ, ГРУСТНЫЙ ПОКАЖИТЕ ВЕСЕЛУЮ МАМУ. ПОКАЖИТЕ ГРУСТНУЮ МАМУ. ПОКАЖИТЕ ГРУСТНОГО ПАПУ. ПОКАЖИТЕ ВЕСЕЛОГО ПАПУ. [A], ТАНЦУЙ С ВЕСЕЛОЙ МАМОЙ. [B], ТАНЦУЙ С ГРУСТНЫМ ПАПОЙ. [C], ПОДНИМИ ВЕСЕЛУЮ СЕСТРУ И ВЕСЕЛОГО БРАТА. [D], ВОЗЬМИ ГРУСТНУЮ ДОЧКУ И ВЕСЕЛОГО СЫНА И ПОЛОЖИ ИХ НА СВОЙ СТУЛ. Podstatná jména: БАБУШКА, ДЕДУШКА ПРИКОСНИТЕСЬ К БАБУШКЕ. ПОКАЖИТЕ ДЕДУШКУ. СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА БАБУШКУ. [A], ПРИКОСНИСЬ К КАРТИНКЕ С ДЕДУШКОЙ И ПОТОМ ИДИ К ОКНУ. [B], ТАНЦУЙ С БАБУШКОЙ НА ПОЛУ. [C], ТАНЦУЙ С ДЕДУШКОЙ НА СТУЛЕ. [D], ВОЗЬМИ ДЕДУШКУ, ПОЛОЖИ ЕГО НА СТУЛ И СЯДЬ НА НЕГО. [E], ПРЫГНИ К ДЕДУШКЕ И СЯДЬ НА НЕГО. Podstatná jména: РЕБЕНОК, КОЛЯСКА

27 ПРИКОСНИТЕСЬ К РЕБЕНКУ. ПРИКОСНИТЕСЬ К КОЛЯСКЕ. [A], ПОКАЖИ РЕБЕНКА. [B], ПОКАЖИ КОЛЯСКУ. [C], ВОЗЬМИ ВЕСЕЛОГО РЕБЕНКА И ПОЛОЖИ ЕГО В СВОЙ ПОРТФЕЛЬ. [D],ПОВЕРНИ КАРТИНКУ С КОЛЯСКОЙ. [E], ИДИ К ДВЕРЯМ И ПРИНЕСИ РЕБЕНКА. [F], ВОЗЬМИ РЕБЕНКА И ПОЛОЖИ ЕГО В КОЛЯСКУ. Podstatná jména: ТЕЛЕВИЗОР, РАДИО ВСТАНЬТЕ, ПОДОЙДИТЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ И ПРИКОСНИТЕСЬ К НЕМУ. САДИТЕСЬ. ВСТАНЬТЕ И ИДИТЕ ПРИКОСНУТЬСЯ К РАДИО. САДИТЕСЬ. СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР. СЛУШАЙТЕ РАДИО. [A], СЛУШАЙ РАДИО И ПОТОМ ИДИ СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР. Podstatná jména: ФОТОГРАФИЯ, ОТКРЫТКА, АЛЬБОМ [A], ВОЗЬМИ ФОТОГРАФИЮ, ПОСМОТРИ НА НЕЕ И ПОЛОЖИ ЕЕ В СВОЙ ПОРТФЕЛЬ. [B], ПОДНИМИ ОТКРЫТКУ И КОЛЯСКУ И НА ПОЛ ПОЛОЖИ ТОЛЬКО ОТКРЫТКУ. [C], ПРИКОСНИСЬ К ОТРКЫТКЕ И ПОСМОТРИ НА ФОТОГРАФИЮ. [D], ПРИКОСНИСЬ К АЛЬБОМУ И ПОДНИМИ ОТКРЫТКУ. [E], ВОЗЬМИ ОТКРЫТКУ И ПОЛОЖИ ЕЕ НА СВОЮ ГОЛОВУ.

28 OPAKOVÁNÍ NOVÉ SLOVNÍ ZÁSOBY Každému žákovi přidělte jeden obrázek člena rodiny. Teď žáky oslovujte ne jejich jmény, ale podle názvu přiděleného člena rodiny, kterého mají zrovna u sebe. Členy rodiny potom můžete u žáků prostřídat, tak aby jste procvičili všechny názvy. Začněte známou frází. ВОЗЬМИ МАМУ, ТЫ ВОЗЬМИ ПАПУ, ТЫ ВОЗЬМИ БРАТА... МАМА, ВОЗЬМИ ГРУСТНОГО РЕБЕНКА И ТАНЦУЙ С НИМ. ПАПА, ПОДНИМИ КОЛЯСКУ И БЕГИ С НЕЙ К ДВЕРЯМ. ДОЧКА, ПОДНИМИ АЛЬБОМ И ТАНЦУЙ НА ОТКРЫТКЕ. СЫН, ВОЗЬМИ ФОТОГРАФИЮ И СЯДЬ НА НЕЕ. БРАТ, ТАНЦУЙ С ВЕСЕЛОЙ БАБУШКОЙ. СЕСТРА, ИДИ СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР И НЕСИ ПОРТФЕЛЬ НА ПЛЕЧЕ. РЕБЕНОК, ИДИ СЛУШАТЬ РАДИ И В ЛЕВОЙ РУКЕ ПРИНЕСИ ФЛОМАСТЕР. МАЛЬЧИК, ИДИ К ДВЕРИ И СЯДЬ НА ПОЛ. ДЕВУШКА, ТАНЦУЙ С БАБУШКОЙ. БАБУШКА, ИДИ К ДОСКЕ. ДЕДУШКА, ВОЗЬМИ ЦВЕТЫ СО СТОЛА И ПОЛОЖИ ИХ НА ОКНО.

29 2.2.6 Metodický list 6 POMŮCKY: sklenice, nůž, lžíce, vidlička, talíř, malý košík, pro lepší názornost si můžete nachystat vodu, mléko a šťávu, obrázky nebo předměty představující jídlo, SLOVNÍ ZÁSOBA Slovesa: ЕСТЬ, ПИТЬ, ЛИТЬ, ЛЮБИТЬ Podstatná jména: ВОДА, МОЛОКО, СОК, ЯБЛОКО, ГРУША, БАНАН, АПЕЛЬСИН, ХЛЕБ, КОРЗИНКА, МОРКОВЬ, КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТА, ТАРЕЛКА, ВИЛКА, НОЖ, ЛОЖКА, ПЕРЕЦ, СОЛЬ, ЙОГУРТ, КОНФЕТЫ, СТАКАН, КОФЕ, ЧАШКА, МАСЛО, СЫР Přídavná jména: ПУСТОЙ, ПОЛНЫЙ OPAKOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ LEKCE NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA [C], ВОЗЬМИ ВЕСЕЛОГО РЕБЕНКА И ПОЛОЖИ ЕГО В СВОЙ ПОРТФЕЛЬ. [D],ПОДНИМИ КОЛЯСКУ И ПОКАЖИ ФОТОГРАФИЮ. [E], ВОЗЬМИ ГРУСТНУЮ ДОЧКУ И ВЕСЕЛОГО СЫНА И ПОЛОЖИ ИХ НА СВОЙ СТУЛ. [F], ВОЗЬМИ СОБАКУ ПОЛОЖИ ЕЕ НА СВОЕ ПЛЕЧО И ПРИНЕСИ ЕЕ К ДОСКЕ. Podstatná jména: СТАКАН, ВОДА Sloveso: ПИТЬ Pro lepší názornost doporučuji si připravit prázdnou sklenici a sklenici s vodou. Umělohmotné kelímky žáci mohou používat pro imitaci pití. Я ПРИКОСНУСЬ К СТАКАНУ. ПРИКОСНИТЕСЬ К СТАКАНУ [A], ПРИКОСНИСЬ К СТАКАНУ. Я ПЬЮ. ПЕЙТЕ. Я ПЬЮ ВОДУ. ПЕЙТЕ ВОДУ.

30 [A], ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ СТАКАН И ВЫПЕЙ СТАКАН ВОДЫ. [B], ПРАВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ СТАКАН И ВЫПЕЙ СТАКАН ВОДЫ. Podstatná jména: СОК, МОЛОКО, ЛОЖКА Я ПЬЮ МОЛОКО И СЕЙЧАС Я ПЬЮ СОК. [A], ПЕЙ МОЛОКО. [B], ПЕЙ СОК. [C], ПОДНИМИ СТАКАН С МОЛОКОМ. [D], ПОДНИМИ СТАКАН С СОКОМ. [E], ПЕЙ СТАКАН С ВОДОЙ. Я ВОЗЬМУ ЛОЖКУ И ПОЛОЖУ ЕЕ В СТАКАН. [F], ВОЗЬМИ ЛОЖКУ И ПОЛОЖИ ЕЕ В СТАКАН С МОЛОКОМ. Podstatná jména: КОФЕ, ЧАЙ, ЧАШКА Я ПЬЮ КОФЕ ИЗ ЧАШКИ. Я ПЬЮ ЧАЙ ИЗ ЧАШКИ. [A], ПЕЙ КОФЕ ИЗ ЧАШКИ. [B], ПЕЙ ЧАЙ ИЗ ЧАШКИ. [C], ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ СТАКАН И ПРАВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ ЧАШКУ. [D], ПЕЙ ВОДУ ИЗ ЧАШКИ. [E], ПОДНИМИ ЧАШКУ С ЧАЕМ. [F], ВОЗЬМИ ЧАШКУ С КОФЕ И ВЫПЕЙ ЕЕ. ПРИКОСНИТЕСЬ К ЧАШКЕ С КОФЕ И ПОТОМ К ЧАШКЕ С ЧАЕМ. Podstatná jména: ХЛЕБ, МАСЛО Sloveso: EСТЬ Я ЕМ ХЛЕБ. Я ЕМ МАСЛО. [A], ЕШЬ ХЛЕБ [B], ЕШЬ ХЛЕБ С МАСЛОМ. [C], ЕШЬ МАСЛО.

31 [D], ПРАВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ ХЛЕБ С МАСЛОМ. [E], ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ ТОЛЬКО ХЛЕБ. Podstatná jména: ЯБЛОКО, ГРУША, СЫР Я ЕМ ЯБЛОКО. Я ЕМ ГРУШУ. Я ЕМ СЫР. [А], ЕШЬ ЯБЛОКО. [B], EШЬ СЫР. [C], ГРУШУ. [D], ЕШЬ ЯБЛОКО И ПОТОМ ГРУШУ. [E], ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ ГРУШУ И ПРАВОЙ СЫР. [F], ВОЗЬМИ СЫР И ПРИНЕСИ ЕГО К СВОЕМУ СТУЛУ И ПОТОМ ЕГО ПОЛОЖИ НА СВОЕ ПЛЕЧО. [A], ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ ЯБЛОКО И ПОЛОЖИ ЕГО МЕЖДУ СЫРОМ И ГРУШЕЙ. Přídavná jména: ПУСТОЙ, ПОЛНЫЙ Sloveso: НАЛИТЬ Я ЛЬЮ ВОДУ В ПУСТОЙ СТАКАН. Я ПЬЮ ВОДУ ИЗ ПОЛНОГО СТАКАНА. [A], НАЛЕЙ ВОДУ В СТАКАН. [B], ПОДНИМИ ПУСТОЙ СТАКАН. [C], ПОДНИМИ ПОЛНЫЙ СТАКАН МОЛОКА. [D], ПОДНИМИ ПУСТОЙ СТАКАН. [E], НАЛЕЙ КОФЕ В ПУСТУЮ ЧАШКУ И ПОТОМ ПОДНИМИ СТАКАН С МОЛОКОМ. [F], НАЛЕЙ ЧАЙ В ПУСТОЙ СТАКАН И ПОТОМ ЛЕЙ МОЛОКО В ПУСТОЙ СТАКАН. Podstatná jména: МОРКОВЬ, КАРТОФЕЛЬ, КОРЗИНКА Я ЕМ МОРКОВЬ. Я ЕМ КАРТОФЕЛЬ.

32 Я ПОДНИМУ МОРКОВЬ И КАРТОФЕЛЬ И ПОЛОЖУ ИХ В КОРЗИНКУ. [A], ПОДНИМИ КОРЗИНКУ И ПОТОМ ПОЛОЖИ ЕЕ МЕЖДУ МОРКОВЬЮ И КАРТОФЕЛЕМ. [B], ПОЛОЖИ МОРКОВЬ И КАРТОФЕЛЬ В КОРЗИНКУ. [C], ВОЗЬМИ МОРКОВЬ И КАРТОФЕЛЬ И ПОЛОЖИ ИХ РЯДОМ СО СТОЛОМ. [D], ЕШЬ МОРКОВЬ И КАРТОФЕЛЬ. [E], ВОЗЬМИ МОРКОВЬ И ПОЛОЖИ ЕЕ В КОРЗИНКУ. [F], ВОЗЬМИ КАРТОФЕЛЬ И ПОЛОЖИ ЕГО В КОРЗИНКУ. [A], ВОЗЬМИ МОРКОВЬ И ПОЛОЖИ ЕЕ МЕЖДУ КОРЗИНКОЙ И КАРТОФЕЛЕМ,. [B], ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ КАРТОФЕЛЬ И МОРКОВЬ, ПОТОМ ПРАВОЙ РУКОЙ ПОЛОЖИ МОРКОВЬ НА СВОЕ ПЛЕЧО. Podstatná jména: КАПУСТА, ЙОГУРТ, КОНФЕТЫ Я ЕМ КАПУСТУ И КОНФЕТЫ. Я ЕМ ЙОГУРТ И КАПУСТУ. [A], ЕШЬ КОНФЕТЫ И ЙОГУРТ. [B], ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ КОНФЕТЫ, ПОЛОЖИ ИХ В КОРЗИНКУ И ПРИНЕСИ ИХ К ОКНУ. [C], ПРАВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ КОРЗИНКУ И ПРИНЕСИ ЕЕ К ДВЕРЯМ. [D], ВОЗЬМИ ИЗ КОРЗИНКИ КОНФЕТЫ И ПОЛОЖИ ИХ НА МОЙ СТОЛ. [E], ПРАВОЙ РУКОЙ ВОЗЬМИ СО СТОЛА КАПУСТУ, А ЛЕВОЙ РУКОЙ ЕЕ ПОЛОЖИ В КОРЗИНКУ. [F], ПРАВОЙ РУКОЙ ВОЗЬМИ ЙОГУРТ И ПОЛОЖИ ЕГО НА СВОЙ СТОЛ. [A], ВОЗЬМИ ЙОГУРТ И НЕСИ ЕГО К ДВЕРЯМ, ПОТОМ ПОЛОЖИ ЕГО НА ПОЛ РЯДОМ С ДВЕРЯМИ [B], ПОДНИМИ КОНФЕТЫ И ПОЛОЖИ ИХ НА СВОЮ ГОЛОВУ. Podstatná jména: БАНАН, АПЕЛЬСИН, ТАРЕЛКА Я ЕМ БАНАН. Я ЕМ АПЕЛЬСИН.

33 Я ПОЛОЖУ БАНАН И АПЕЛЬСИН НА ТАРЕЛКУ. [A], ВОЗЬМИ БАНАН И ПОЛОЖИ ЕГО НА ТАРЕЛКУ. [B], ВОЗЬМИ АПЕЛЬСИН И ПОЛОЖИ ЕГО НА СВОЙ СТУЛ. [C], ВОЗЬМИ ТАРЕЛЬКУ И ПОЛОЖИ ЕГО НА СВОЮ ГОЛОВУ. [D], ПОДНИМИ АПЕЛЬСИН И ПОЛОЖИ ЕГО НА ТАРЕЛКУ. [E], ПРАВОЙ РУКОЙ ЕШЬ БАНАН, А ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ ТОЛЬКО АПЕЛЬСИН. [F], ПОДНИМИ ТАРЕЛКУ, ИДИ С НЕЙ К ОКНУ И ПОЛОЖИ ЕЕ НА ОКНО. [A], ВОЗЬМИ БАНАН И ПОЛОЖИ ЕГО РЯДОМ С ТАРЕЛКОЙ. [B], ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ БОЛЬШОЙ АПЕЛЬСИН И ПОЛОЖИ ЕГО НА МАЛЕНЬКУЮ ТАРЕЛКУ. Podstatná jména: ВИЛКА, НОЖ Я ИДУ К ОКНУ И ПОЛОЖУ ВИЛКУ НА ОКНО. Я ИДУ К ДВЕРИ И ПОЛОЖУ НОЖ.НА ПОЛ [A], ИДИ К ОКНУ И ПОДНИМИ ВИЛКУ. [B], ИДИ К ДВЕРИ И ПОДНИМИ НОЖ. [C], ВОЗЬМИ НОЖ И ВИЛКУ И ПРИНЕСИ ИХ К СВОЕМУ СТОЛУ. [D], ВОЗЬМИ ВИЛКУ И ПОЛОЖИ ЕЕ РЯДОМ СО СТАКАНОМ. [E], ВОЗЬМИ НОЖ И ПОЛОЖИ ЕГО МЕЖДУ ВИЛКОЙ И ЛОЖКОЙ. [F], ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ ВИЛКУ И ПОЛОЖИ ЕЕ ПЕРЕД ДОСКОЙ НА ПОЛ. [A], ВОЗЬМИ ЛОЖКУ И ПОЛОЖИ ЕЕ В СТАКАН, ПОТОМ ВОЗЬМИ НОЖ И ВИЛКУ И ПОЛОЖИ ИХ РЯДОМ С ТАРЕЛКОЙ. [B], ВОЗЬМИ ТАРЕЛКУ И ПОЛОЖИ ЕЕ МЕЖДУ ВИЛКОЙ И НОЖОМ. Podstatná jména: СОЛЬ, ПЕРЕЦ Я ПОДНИМУ СОЛЬ И ПОЛОЖУ ЕЕ НА ПОЛ. [A], ПОДНИМИ СОЛЬ С ПОЛА И ПОЛОЖИ ЕЕ НА СВОЕ ПЛЕЧО. Я ПОДНИМУ ПЕРЕЦ И ПОЛОЖУ ЕГО ПЕРЕД ДВЕРЯМИ. [B], ПОДНИМИ ПЕРЕЦ С ПОЛА И ПОЛОЖИ ЕГО НА СВОЮ ГОЛОВУ. [C], ВОЗЬМИ ПЕРЕЦ И ПРИНЕСИ ЕГО К МОЕМУ СТОЛУ.

34 [D], ВОЗЬМИ СОЛЬ И ПОЛОЖИ ЕГО МЕЖДУ ХЛЕБОМ И СЫРОМ. [E], ВОЗЬМИ СОЛЬ И ПЕРЕЦ И ПРИНЕСИ ИХ К СТЕНЕ. [F], ЛЕВОЙ РУКОЙ ЕШЬ СОЛЬ И ПРАВОЙ НОГОЙ ПРИКОСНИСЬ К ПЕРЦУ. OPAKOVÁNÍ NOVÉ SLOVNÍ ZÁSOBY [A], ПОДНИМИ БАНАН, АПЕЛЬСИН И КАРТОФЕЛЬ И ВСЕ ПОЛОЖИ В КОРЗИНКУ. [B], ВОЗЬМИ КОРЗИНКУ И ПОЛОЖИ В НЕЕ КОНФЕТЫ, МОРКОВЬ, КАПУСТУ И ХЛЕБ. [C], ВОЗЬМИ КОРЗИНКУ И ПОЛОЖИ В НЕЕ СЫР, МАСЛО, ЯБЛОКО И ГРУШУ. [D], ПОДНИМИ ВИЛКУ И НОЖ И ПОЛОЖИ ИХ РЯДОМ СО СТОЛОМ. [E], ЕШЬ ХЛЕБ С МАСЛОМ И СЫРОМ. [F], НАЛЕЙ ВОДУ В ПУСТОЙ СТАКАН И ПОТОМ ВЫПЕЙ ЧАШКУ С МОЛОКОМ, [A], ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ ПОЛНУЮ КОРЗИНКУ, А ПРАВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ ПУСТУЮ КОРЗИНКУ. [B], ПОЛОЖИ В КОРЗИНКУ ПЕРЕЦ И СОЛЬ. [C], ПЕЙ КОФЕ С МОЛОКОМ И ПОДНИМИ ЧАШКУ С ЧАЕМ. [D], ПОЛОЖИ ЧАШКУ С КОФЕ НА СВОЕ ПЛЕЧО И СТАКАН С МОЛОКОМ НА СВОЮ ГОЛОВУ. [E], НАЛЕЙ СОК В ПУСТОЙ СТАКАН, ПОТОМ ПОДНИМИ ЛОЖКУ, ЙОГУРТ, ВИЛКУ, НОЖ И КАПУСТУ И ПОЛОЖИ ИХ В КОРЗИНКУ.

35 3. AZBUKOVÉ OBDOBÍ 3.1 Podrobný popis práce s metodou TPR a její konkrétní aplikace na ruský jazyk v azbukovém období Metodický list 7 (seznámení s ruskou abecedou) POMŮCKY: obrázky nebo předměty (pro lepší názornost jsou lepší hračky nebo předměty, ale pokud je nemáte, nejsou nutné), nástěnná tabule s ruskou abecedou, papírky, kde si napíšete slovíčka dnešní lekce SLOVNÍ ZÁSOBA Slovesa: КАТАТЬСЯ, ВЕСТИ, ИГРАТЬ, ЗВОНИТЬ Podstatná jména: ПОЕЗД, ПОДАРОК, КАЛЬКУЛЯТОР, КОМПЬЮТЕР, МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, ЛЫЖИ, КОМПАКТ-ДИСК, РОЛИКОВАЯ ДОСКА, КАССЕТА, ВЕЛОСИПЕД, ГИТАРА, МЯЧ, БИЛЕТ В КИНО, КУКЛА, РОЛИКИ, МОРОЖЕНОЕ, ФОТОАППАРАТ Přídavná jména: БЫСТРЫЙ, МЕДЛЕННЫЙ OPAKOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ LEKCE NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA ВСТАНЬТЕ, САДИТЕСЬ, БЕГИТЕ К ОКНУ, ЛЕТИТЕ К ДВЕРИ, САДИТЕСЬ, ВСТАНЬТЕ, ПРИГНИТЕ К МОЕМУ СТОЛУ, ОБЕРНИТЕСЬ И ТАНЦУЙТЕ. [A], OТКРОЙ ОКНО И ИДИ К ТЕЛЕВИЗОРУ. [B], СЛУШАЙ РАДИО И ПОТОМ СМОТРИ ТЕЛЕВИЗОР. [A], ВОЗЬМИ КОРЗИНКУ И ПОЛОЖИ В НЕЕ ЯБЛОКО И ГРУШУ. [B], ПОЛОЖИ ЧАШКУ С ЧАЕМ НА СВОЮ ГОЛОВУ И ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ КОРЗИНКУ. [C], ПОДНИМИ КУРИЦУ И ЛЕТИ С НЕЙ К ДВЕРИ. [D], БЕГИ К ХЛЕБУ С МАСЛОМ, ПОТОМ ЛЕВОЙ НОГОЙ ПРИКОСНИСЬ К ХЛЕБУ, А ПРАВОЙ РУКОЙ К МАСЛУ. [E], ПОЛОЖИ В КОРЗИНКУ ЙОГУРТ, КОНФЕТЫ, СТАКАН С МОЛОКОМ И НЕСИ ВСЕ К ОКНУ.

36 [F], ПОДНИМИ ДЛИННУЮ РУЧКУ, КОРОТКУЮ ЛИНЕЙКУ И ПОЛОЖИ ВСЕ РЯДОМ СО СТЕНОЙ. Vezměte si nástěnnou tabuli s ruskou abecedou. Pověste ji na místo, kde na ni všichni dobře uvidí. Poté všechna ruská písmena postupně čtěte a zároveň ukazujte na daná písmena. Vyzvěte všechny žáky, aby četli s Vámi. Použijte žákům již známého pokynu ВСЕ ЧИТАЙТЕ СО МНОЙ. Teď písmena rozdělte do skupin podle jejich obtížnosti. Mějte dopředu připravené kartičky s písmeny, které budete používat v každé hodině. Kartičky s písmeny roztřiďte do skupin podle jejich obtížnosti a položte je na zem nebo na stůl, tak aby na ně všichni žáci viděli. a) Písmena stejná významem i grafickou formou: А, а, К, к, О, о, Т. Jejich výslovnost zkoušejte jednotlivě. Žáci poznají, že písmena jsou totožná s českými. b) Písmena stejná svojí grafickou formou, ale mají jiný význam: Н, Р, р, С, с, У, у, Х, х. Jejich výslovnost zkoušejte jednotlivě. Žáci poznají, že písmena jsou podobná českým, ale mají jiný význam. c) Písmena, která mají jiný význam i novou grafickou formu: Б, б, Г, г, Д, д, Ж, ж, з, З, Л, л, П, п, Ф, ф, Ц, ц, Ч, ч, Ш, ш, Щ, щ, ъ, ы, ь, Ю, ю, Я, я. Nových písmen je pro žáky hodně, proto můžete jejich výslovnost procvičovat déle jak hromadně, tak i jednotlivě. Úkolem této hodiny není žáky všechna písmena naučit, ale pouze je s písmeny seznámit. S lehčími písmeny můžete zkoušet i zadávat příkazy. [A], ПОДНИМИ БУКВУ О. [B], ПОДНИМИ БУКВУ К. [C], ПРИКОСНИТЕСЬ К БУКВЕ А. [D], ПРИКОСНИТЕСЬ К БУКВЕ Т. [E], ПОДНИМИ НОМЕР М. [F], ПОДНИМИ НОМЕР О И К. Na tabuli napište jména nebo je můžete mít připravená na kartičkách a nechte studenty dohromady číst. Nejprve přečtěte jméno vy a pak je to nechte zopakovat. Jméno uslyší a

37 zároveň uvidí jeho grafickou podobu. Slova na kartičky napište malými písmeny a nezapomeňte napsat první velké písmeno, aby žáci věděli, že jména osob se v ruštině píší vždy s velkým písmenem. ЧИТАЙТЕ ЗА МНОЙ. Зузана Маркета Анна Виктор Лукаш Иван Елена Боб Филипп Петр Луция Шарка Жанета Мартин Ярослав Каролина Давид Эмма Podstatná jména: ГИТАРА, МЯЧ Sloveso: ИГРАТЬ Я ИГРАЮ НА ГИТАРЕ. Я ИГРАЮ В МЯЧ. [A], ИГРАЙ НА ГИТАРЕ [B], ИГРАЙ В МЯЧ. [C], ПОДНИМИ ГИТАРУ И ПОЛОЖИ ЕЕ НА СВОЙ СТУЛ. [D], ПОДНИМИ БОЛЬШОЙ МЯЧ И ПОЛОЖИ ЕГО НА СВОЙ СТОЛ МЕЖДУ РЕЗИНКОЙ И ЛИНЕЙКОЙ. [E], ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ МЯЧ, ПОТОМ ЕГО ПОЛОЖИ РЯДОМ С ДВЕРЯМИ И ИГРАЙ НА ГИТАРЕ. [F], ПРАВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ ГИТАРУ И ПОЛОЖИ ЕЕ ПОД МОЙ СТУЛ, А ПОТОМ ИГРАЙ В МЯЧ. Podstatná jména: ЛЫЖИ, РОЛИКИ Sloveso: КАТАТЬСЯ Я КАТАЮСЬ НА ЛЫЖАХ. СЕЙЧАС Я КАТАЮСЬ НА РОЛИКАХ. ЭТО РОЛИКИ, А ЭТО ЛЫЖИ. [A], КАТАЙСЯ НА ЛЫЖАХ. [B], КАТАЙСЯ НА РОЛИКАХ. [C], ПОЛОЖИ РОЛИКИ В СВОЙ ПОРТФЕЛЬ И НЕСИ ИХ К ДВЕРИ. [D], ПОЛОЖИ ЛЫЖИ НА СВОЙ СТУЛ И САДИСЬ НА НИХ.

38 [E], КАТАЙСЯ НА РОЛИКАХ ЗА ДВЕРЯМИ. [F], КАТАЙСЯ НА ЛЫЖАХ НА МОЕМ СТОЛЕ. ПРИКОСНИТЕСЬ К ЛЫЖАМ И ПОТОМ ПРИКОСНИТЕСЬ К РОЛИКАМ. Podstatná jména: РОЛИКОВАЯ ДОСКА, ВЕЛОСИПЕД Я КАТАЮСЬ НА РОЛИКОВОЙ ДОСКЕ. СЕЙЧАС Я КАТАЮСЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ. [A], ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОКАЖИ РОЛИКОВУЮ ДОСКУ, ПРАВОЙ НОГОЙ ПРИКОСНИСЬ К МЯЧУ И СМОТРИ НА МЕНЯ. [B], КАТАЙСЯ НА РОЛИКОВОЙ ДОСКЕ, А ВЕЛОСИПЕД ПОЛОЖИ НА СВОЕ ПЛЕЧО. [C], ПОЛОЖИ РОЛИКОВУЮ ДОСКУ МЕЖДУ ЛЫЖАМИ И ВЕЛОСИПЕДОМ. [D], ПОЛОЖИ ВЕЛОСИПЕД РЯДОМ С ГИТАРОЙ. [E], ЛЕВОЙ НОГОЙ КАТАЙСЯ НА ЛЫЖЕ, А ПРАВОЙ НОГОЙ КАТАЙСЯ НА РОЛИКОВОЙ ДОСКЕ. [F], ИГРАЙ НА ГИТАРЕ И КАТАЙСЯ НА РОЛИКОВОЙ ДОСКЕ. ПРИКОСНИТЕСЬ К РОЛИКОВОЙ ДОСКЕ, К МЯЧУ И ВЕЛОСИПЕУ. Podstatná jména: ПОЕЗД, ПОДАРОК Sloveso: ВЕЗТИ ЭТО ПОЕЗД, А ЭТО ПОДАРОК. ПОЕЗД ВЕЗЕТ ПОДАРКИ. Я НЕСУ ПОДАРКИ, А ПОЕЗД ВЕЗЕТ КОЛЯСКУ. [A], НЕСИ ПОДАРКИ К ОКНУ. [B], ВЕЗИ ПОДАРКИ НА ПОЕЗДЕ. (Tady bude dobré si připravit vláček (hračku) pro názornější ukázku rozdílu mezi НЕСТИ а ВЕЗТИ) [C], ВЕЗИ ПОДАРОК НА РОЛИКОВОЙ ДОСКЕ. [D], НЕСИ РОЛИКОВУЮ ДОСКУ В СВОЕМ ПОРТФЕЛЕ. [E], ПОЛОЖИ МЯЧ В ПОЕЗД И ВЕЗИ МЯЧ К СТЕНЕ. [F], ВЕЗИ ЛЫЖИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ И В ЛЕВОЙ РУКЕ НЕСИ РОЛИКОВУЮ ДОСКУ. ПРИКОСНИТЕСЬ К ПОЕЗДУ И ПОТОМ ПОДАРОКУ.

39 Přídavná jména: БЫСТРЫЙ, МЕДЛЕННЫЙ Я ИДУ БЫСТРО, А ТЕПЕРЬ Я ИДУ МЕДЛЕННО. Я БЕГУ БЫСТРО, А ТЕПЕРЬ Я БЕГУ МЕДЛЕННО. [A], ИДИ БЫСТРО К ТЕЛЕВИЗОРУ И ПОЛОЖИ НА НЕГО ЛЕВУЮ РУКУ. [B], ИДИ МЕДЛЕННО К ТЕЛЕВИЗОРУ И ПОЛОЖИ НА НЕГО ЛЕВУЮ НОГУ. [C], БЕГИ БЫСТРО К РАДИО И СЛУШАЙ ЕГО С ЛЕВОЙ РУКОЙ НА УХЕ. [D], БЕГИ МЕДЛЕННО К РАДИО И СЛУШАЙ ЕГО С ПРАВОЙ НОГОЙ НА ПОЛУ. [E], КАТАЙСЯ МЕДЛЕННО НА ВЕЛОСИПЕДЕ, ПОТОМ ПОДНИМИ С МОЕГО СТОЛА ФЛОМАСТЕР И ПОЛОЖИ ЕГО НА МОЮ ГОЛОВУ. [F], КАТАЙСЯ БЫСТРО НА РОЛИКОВОЙ ДОСКЕ, ПОТОМ ИДИ МЕДЛЕННО К ОКНУ, БЕГИ БЫСТРО К ДОСКЕ И ПОТОМ ПОКАЖИ БУКВУ О. БЕГИТЕ БЫСТРО К СТЕНЕ, БЕГИТЕ МЕДЛЕННО КО МНЕ, ПОТОМ ИДИТЕ МЕДЛЕННО К ОКНУ И БЫСТРО К КАРТЕ, КОТОРАЯ НА СТЕНЕ. [A], ПОЛОЖИ В ПОЕЗД ПОДАРОК И БЫСТРО ВЕЗИ ЭТОТ ПОЕЗД К ОКНУ. [B], ВОЗЬМИ ПОРТФЕЛЬ И НА ЛЕВОМ ПЛЕЧЕ ЕГО ПРИНЕСИ К ОКНУ. Podstatná jména: КАЛЬКУЛЯТОР, КОМПЬЮТЕР, МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ЭТО КАЛЬКУЛЯТОР, ЭТО КОМЬЮТЕР И ЭТО МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН. [A], ПОДНИМИ КАЛЬКУЛЯТОР И ПОЛОЖИ ЕГО НА [C] ПЛЕЧО. [B], ПРИКОСНИСЬ К КАЛЬКУЛЯТОРУ, А ПОТОМ ПРИКОСНИСЬ К МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ. [C], ПОСМОТРИ НА КАЛЬКУЛЯТОР И ПРИКОСНИСЬ К КОМПЬЮТЕРУ. [D], ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОКАЖИ КОМПЬЮТЕР И ЛЕВОЙ НОГОЙ ПРИКОСНИСЬ К МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ. [E], СЯДЬ НА КАЛЬКУЯТОР, ВСТАНЬ МЕДЛЕННО, ИДИ К ОКНУ И ОТКРОЙ ЕГО. [F], ИДИ БЫСТРО К ОКНУ ЗАКРОЙ ЕГО, САДИСЬ НА КОМПЬЮТЕР И ПРАВОЙ НОГОЙ ПРИКОСНИСЬ К МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ. Podstatná jména: КОМПАКТ-ДИСК, КАССЕТА, ФОТОАППАРАТ

40 Я ПОЛОЖУ КОМПАКТ-ДИСК НА СТОЛ. КАССЕТУ Я ПОЛОЖУ НА ПОЛ, А ФОТОАППАРАТ Я ПОЛОЖУ [A] НА ГОЛОВУ. [A], ВОЗЬМИ КОМПАКТ-ДИСК И БЕГИ С НИМ БЫСТРО К ОТКРЫТОМУ ОКНУ. [B], ПОСМОСТРИ ТОЛЬКО НА ФОТОАППАРАТ, ПОДНИМИ КАССЕТУ И ПОЛОЖИ ЕЕ ЗА ДВЕРЯМИ. [C], В ЛЕВУЮ РУКУ ВОЗЬМИ ФОТОАППАРАТ, А В ПРАВУЮ РУКУ ВОЗЬМИ КОМПАКТ-ДИСК И ДАЙ МНЕ ТОЛЬКО ФОТОАППАРАТ. [D], ЛЕТИ БЫСТРО С ФОТОАППАРАТОМ В ПРАВОЙ РУКЕ И С КАССЕТОЙ НА ГОЛОВЕ К ОКНУ. [E], ПОСМОТРИ БЫСТРО НА РАДИО, ПОТОМ МЕДЛЕННО НА ОКНО И ДАЙ МНЕ КОМПАТКТ-ДИСК. [F], ПОДНИМИ КАССЕТУ И ТАНЦУЙ С НЕЙ НА ГОЛОВЕ. ВСЕ ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИТЕ ФОТОАППАРАТ И ДАЙТЕ МНЕ ЕГО. Podstatná jména: МОРОЖЕНОЕ, БИЛЕТ В КИНО Я ЕМ МОРОЖЕНОЕ И ПОДНИМАЮ БИЛЕТ В КИНО. [A], ЕШЬ БЫСТРО МОРОЖЕНОЕ. [B], ПОДНИМИ БИЛЕТ В КИНО И ИДИ С НИМ БЫСТРО К КАРТИНЕ НА СТЕНЕ. [C], ПОДНИМИ БИЛЕТ В КИНО И ПОЛОЖИ ЕГО НА КАРТУ, КОТОРАЯ НА СТЕНЕ. [D], ВОЗЬМИ КАРТИНУ СО СТЕНЫ И ПОЛОЖИ ЕЕ НА БИЛЕТ В КИНО. [E], ПОСМОТРИ НА МОРОЖЕНОЕ. [F], ПОДНИМИ МОРОЖЕНОЕ, ЗАКРОЙ ГЛАЗА, ПРИКОСНИСЬ К УШАМ, ИДИ МЕДЛЕННО К ОКНУ. ПРИКОСНИТЕСЬ К БИЛЕТУ В КИНО, А ПОТОМ ПРИКОСНИТЕСЬ К МОРОЖЕНОМУ.

41 OPAKOVÁNÍ NOVÉ SLOVNÍ ZÁSOBY Na začátku opakování slovní zásoby si procvičíme ruskou abecedu. Žáci si určitě ruskou abecedu nebudou pamatovat, ale zkuste s nimi procvičit spojování ruských slov a obrázků, která se v dnešní hodině naučili. Bude to pro ně velice těžký úkol, protože ruskou abecedu ještě neznají, proto budete muset pomoci. Slovíčka k slovům si předem doma připravte, nejlépe na tvrdý papír. Až budete mít všechna slova spojena zadávejte známé příkazy. V tomto cvičení jde pouze o to, aby žáci viděli, jak vypadají ruská slova. Nakonec procvičte slovní zásobu. ПОКАЖИТЕ КАЛЬКУЛЯТОР. ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОКАЖИТЕ КОМПЬЮТЕР. ПРАВОЙ РУКОЙ ПОКАЖИТЕ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН. ПРАВОЙ НОГОЙ ПРИКОСНИТЕСЬ К КАССЕТЕ. ЛЕВОЙ НОГОЙ ПРИКОСНИТЕСЬ К РОЛИКАМ atd.

42 3.1.2 Metodický list 8 ( nácvik písmen К, О, Т, У, В) POMŮCKY: kartičky s písmeny, obrázky SLOVNÍ ZÁSOBA Slovesa: СКАЗАТЬ, ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ Podstatná jména: БУКВА, СЛОВО, КОТ Slovní spojení: ЧТО ЭТО? КТО ТУТ? ДА, ЭТО... НЕТ, ЭТО НЕ... Přídavná jména: ПРОПИСНАЯ (БУКВА), СТРОЧНАЯ (БУКВА) Spojky: И, ИЛИ Nácvik psaní písmen: К к, О о, Т т, Уу, Вв OPAKOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ LEKCE NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA ТАНЦУЙТЕ НА СТУЛЕ. САДИТЕСЬ. ВСТАНЬТЕ. ОТКРОЙТЕ УЧЕБНИК И ПОЛОЖИТЕ ЕГО РЯДОМ С МОИМ СТОЛОМ. ПОДНИМИТЕ ТЕТРАДЬ, ОТКРОЙТЕ ЕЕ И ПОЛОЖИТЕ НА НЕЕ РУЧКУ. ЕШЬТЕ КАРАНДАШ И ПЕЙТЕ ВОДУ. ПОДНИМИТЕ ЛИНЕЙКУ И РЕЗИНКУ И ПОТОМ БЫСТРО БЕГИТЕ С НИМИ К К КАРТИНЕ НА СТЕНЕ. ПРЫГНИТЕ К ДВЕРИ, ТАНЦУЙТЕ, МЕДЛЕННО ИДИТЕ К СВОЕМУ СТОЛУ, ПОДНИМИТЕ ЛИНЕЙКУ И ИДИТЕ К ОКНУ. БЕГИТЕ К ДВЕРИ, А ЛЕТИТЕ К ОКНУ. Podstatné jméno: БУКВА Sloveso: ЧИТАТЬ Ukažte žákům tabuli s ruskou abecedou a vyzvěte je, aby po vás opakovali písmena, která jim ukážete. Я ВАМ ПОКАЖУ БУКВЫ, А ВЫ ИХ ПРОЧИТАЕТЕ. ВСЕ ЧИТАЙТЕ ЗА МНОЙ... К, О, Т, У, В

43 [A], ПРОЧИТАЙ ЭТУ БУКВУ.(К) [B], ПРОЧИТАЙ ЭТУ БУКВУ. (О) [C], ПРОЧИТАЙ ЭТУ БУКВУ. (Т) [D], ПРОЧИТАЙ ЭТУ БУКВУ. (У) Sloveso: ПИСАТЬ K výuce této hodiny budete potřebovat kartičky s písmeny, které budete studenty učit a předměty nebo obrázky nových slovíček. Dále je velice důležité opatřit si tabuli, kde budete mít všechna písmena ruské abecedy pohromadě, kterou pověsíte na stěnu. Připravte si kartičky s písmeny к, о, т, у, в. Ujistěte se, že jsou v dostatečné velikosti tak, aby je mohli dobře vidět všichni studenti. Na tabuli napište velké ruské písmeno К а vedle něho malé ruské písmeno к. Procvičovat písmena doporučuji nejprve na tabuli. Vyzvěte studenty, ať si jdou psaní písmena procvičit na tabuli. Tímto způsobem procvičte všechna písmena О о, Т т, У у, В в. Nezapomeňte žákům ukázat tahem své ruky, jak se písmena správně píší, popř. jim veďte ze začátku u nových písmen ruku. ИДИТЕ К ДОСКЕ И НАПИШИТЕ СТРОЧНУЮ БУКВУ к И ПРОПИСНУЮ БУКВУ К. ПОД СТРОЧНУЮ БУКВУ к НАПИШИТЕ ПРОПИСНУЮ БУКВУ О. РЯДОМ СО СТРОЧНОЙ БУКВОЙ о НАПИШИТЕ ПРОПИСНУЮ БУКВУ Т. НАД СТРОЧНОЙ БУКВОЙ т НАПИШИТЕ ПРОПИСНУЮ БУКВУ У. РЯДОМ С БУКВОЙ У НАПИШИТЕ ПРОПИСНУЮ БУКВУ В. Rozložte kartičky s písmeny na stůl nebo na zem a vyvolávejte studenty. [A], ПОДНИМИ БУКВУ В И ПОЛОЖИ ЕE НА [B] ГОЛОВУ. [B], ВОЗЬМИ СО СВОЕЙ ГОЛОВЫ БУКВУ В И ПОЛОЖИ ЕE РЯДОМ С БУКВОЙ К. [C], ПРИКОСНИСЬ НОГОЙ К БУКВЕ О И ПОДНИМИ БУКВУ Т. [D], ПРИКОСНИСЬ К БУКВЕ У СВОИМ НОСОМ, А ПОТОМ ПОДНИМИ EE НАД СВОЮ ГОЛОВУ. [E], СЯДЬ НА БУКВУ Т И ЛЕВОЙ РУКОЙ ПОДНИМИ БУКВУ О. [F], ПОДНИМИ БУКВУ В И О. ПОЛОЖИ НА СТОЛ ТОЛЬКО БУКВУ О.

Zobrazit více


Источник: http://docplayer.cz/45500853-2-predazbukove-obdobi.html

Все цветы на букву л с фотоВсе цветы на букву л с

Все цветы на букву л с

Все цветы на букву л с

Все цветы на букву л с

Все цветы на букву л с

Все цветы на букву л с

Все цветы на букву л с

Все цветы на букву л с

Все цветы на букву л с

Все цветы на букву л с

Все цветы на букву л с

Все цветы на букву л с

Все цветы на букву л с

Все цветы на букву л с

Все цветы на букву л сМеню

Главная

Как на айфоне сделать 3 в одном
Как сделать тубус для
Фото трипсы на цветах
Как сделать выкладку товара
Из машинки как сделать робота
Ремонт зарядного устройства шуруповёрта своими руками
Водоём для гусей
Сценарии детское поздравление с днем рождения
Блондинка зимой спиной на аву
Как свое тело сделать спортивным